Shutterstock
Donald Trump pekar på sin hjärna

USA delt i to: Splittelsen sitter også i hjernen

Midt i tumultene i USA forsøker analytikere å forklare hvordan endte slik. En ofte oversett del av forklaringen ligger i biologiske forskjeller i hjernen.

Når amerikanske innbyggere stormer Kongressen, president Trump blir stilt for riksrett enda en gang, og private boligeiere truer Black Lives Matter-demonstranter med våpen, er det ikke bare synspunkter som støter sammen.

Det er også ulike hjerner.

De siste ti år har forskningen funnet tegn på at hjernestrukturen hos medlemmer på de to fløyene av det amerikanske politiske spektrumet ser ulike ut – og det kan til kanskje være med på forklare USAs dype splittelse.

Konservative passer på, liberale tar sjanser

Med såkalte MRI og fMRI-skanninger har forskerne undersøkt hvordan hjernen hos konservative og liberale borgere – i europeisk forstand kanskje snarere sosialliberale – reagerer på de samme input, for eksempel bilder, valgtaler, politisk rollespill og så videre.

Den overordnede konklusjonen er at:

  • Konservative har mer aktivitet i hjerneområdene amygdala, insula og den prefrontale cortex i høyre hjernehalvdel, som er forbundet med trygghet og vemmelse.
  • Liberale har økt aktivitet i den forreste singulære cortex i pannelappen, som blant annet styrer omstillingsvilje og impulsivitet.

Klikk deg gjennom forskjellene:

Her skiller den konservative og liberale hjernen seg

Den konservative hjerne …

… har økt aktivitet i den dorsolaterale prefrontale cortex, som blant annet deler inn følelsesmessige opplevelser i positiv og negativ.

1

Den konservative hjerne …

… reagerer kraftigere på vemmelse i hjerneområdet insula.

2

Den konservative hjerne …

… har en større og mer aktiv høyre amygdala, der hjernen behandler frykt.

3

Den liberale hjerne…

… rommer mer grå substans – områder med mange hjerneceller – og utviser mer elektrisk aktivitet i forreste singulære cortex som bearbeider endringer og beslutninger.

4

Den liberale hjerne …

… uttrykker større tillit til fremmede i den venstre delen av insula.

5
©

Hjernen påvirker verdier – eller omvendt

Forskningen i sammenhenger mellom menneskets hjerne og dets politiske ståsted er omdiskutert blant forskere, men bevisbyrden er voksende.

Nylig har en studie for eksempel vist at hjernen hos velgere utenfor politisk parti er aktiv i andre områder enn liberale og konservative hjerner.

Hjerneforskerne understreker at studiene ikke nødvendigvis viser at politiske ståsteder er innkodet i hjernen. Koblingen kan like godt være omvendt: At hjernen blir påvirket og forandret av politiske preferanser.

Ytterligere peker studier på at gener og hormoner også påvirker hvem man stemmer på.

Den nye kunnskapen kan ikke hele USAs åpne sår, men forståelsen kan kanskje være med på å dempe beskyldningene som fyker over sentrum.