Shutterstock

Ultralyd kan kickstarte en hjerne i koma

Ultralyd kan ikke bare brukes til å skanne kroppens indre. Nye forsøk viser at fokuserte ultralydbølger kan vekke pasienter som er nesten bevisstløse.

Ny eksperimentell behandling av to pasienter som lå i en komalignende tilstand, har nå overbevist forskere om at ultralyd i noen tilfeller kan sette i gang en hjerne.

De to pasientene hadde hjerneskader som gjorde at de i henholdsvis 14 og 32 måneder bare hadde vist veldig svake tegn på bevissthet, og det var umulig å få kontakt med dem.

Forskere fra University of California i USA forsøkte derfor å påvirke hjernen med ultralyd.

Fokuserte ultralydbølger (gul) mot området thalamus (oransje) kan i noen tilfeller vekke bevisstheten.

© Martin Monti/UCLA

De fokuserte lydbølgene rettes mot en struktur i hjernen som kalles thalamus, som er involvert i blant annet søvn, oppmerksomhet og bevissthet. Behandlingen varte ti minutter og ble gjentatt en uke senere.

Kunne plutselig svare på spørsmål

Få dager etter behandlingen kunne pasientene reagere på enkle instrukser, for eksempel om å slippe en ball, og de kunne svare ja og nei på spørsmål ved å nikke eller riste på hodet.

Hos den ene pasienten var forbedringen varig, mens den hos den andre dessverre forsvant i løpet av de følgende månedene. Hos en tredje pasient, som også fikk behandlingen, var det ingen effekt.

Forskerne er ikke sikre på årsaken, men forklaringen kan være at pasienten har hatt skader på selve thalamus. Alt i alt viser forsøkene imidlertid at ultralyd i visse tilfeller kan kickstarte en hjerne i en komalignende tilstand.