Shutterstock

To hjernesenter slåss om beslutningene dine

De siste inntrykkene har altfor stor betydning for valgene våre, viser ny forskning.

De erfaringene vi bygger beslutningene våre på, er forvrengt, viser nye forsøk fra University of Cambridge i England.

Problemet er at vi i erindringen vår har altfor stort fokus på hvordan et hendelsesforløp endte, og ikke hvordan hele forløpet var.

I forsøkene fikk forskerne 27 forsøkspersoner vurdere verdien av to beger med mynter som de så på en skjerm, samtidig med at forskerne skannet deltakernes hjerner. Fra begrene fløt en strøm av mynter av ulik størrelse raskt etter hverandre.

Gamle inntrykk undervurderes

Forskerne kunne notere seg at det hos alle personene var en tendens til å undervurdere verdien på et beger hvis de siste myntene var mindre enn de første.

Hjernesenteret amygdala (t.v.) henter fram relevante erfaringer når vi skal treffe en beslutning. Men de får ikke like stor betydning. Senteret anterior insula (t.h.) vekter dem etter alder, slik at de nyeste overvurderes.

© Shutterstock

Det viser at det siste inntrykket spiller en uforholdsmessig stor rolle for den samlede vurderingen.

Skanningene avslørte at fenomenet skyldes et samspill mellom to hjernesentre, amygdala og anterior insula, som aktiveres når vi treffer beslutninger basert på erfaringer.

Vi må korrigere for hjernens tendens

Amygdala sørger for å hente fram de relevante erindringene, mens anterior insula justerer viktigheten av erfaringene etter hvor gamle de er. Nye erfaringer vektes derfor tyngre enn eldre når vi treffer beslutninger.

Ifølge forskerne viser forsøket at vi i noen tilfeller bevisst bør prøve å korrigere for tendensen hvis vi vil treffe de beste valgene.