Ti små og store hjerner

Spermhvalens hjerne veier 7,5 kilo. Froskehjernen veier 0,1 gram. Se listen over ti små og ti store hjerner.

Frog brain

Mennesket er, spesielt i egne øyne, den aller mest intelligente skapningen på Jorden. Men det betyr ikke det samme som at vi også har den største hjernen. Som denne listen viser, er vi ikke engang på medaljeplass.

  1. Spermhval – hjernen veier 7,5 kilo. Spermhvalens hjerne er den største og mest avansert oppbygde hjernen man vet om. Den er enda mer komplisert enn menneskehjernen.

  2. Elefant – hjernen veier 5 kilo. Elefantens meget store hjerne er tilholdssted for en usedvanlig godt utviklet hukommelse.

  3. Tumler – hjernen veier 1,7 kilo. Tumlerens hjerne er faktisk større i forhold til kroppen enn menneskehjernen. Ikke så rart at tumleren er en av de mest brukte delfinene i dressur.

  4. Menneske – hjernen veier 1,4 kilo. Trass i menneskehjernens relativt beskjedne størrelse kan den utføre ekstremt kompliserte funksjoner.

  5. Kamel – hjernen veier 680 gram.Ingen imponerende hjernestørrelse, likevel klarer kamelen seg i noen av Jordens mest ugjestmilde områder.

  6. Bavian – hjernen veier 140 gram. Bavianen har relativt liten hjerne i forhold til kroppen, og selv om de har et komplisert sosialt levesett, er de mindre flinke til å løse oppgaver enn mange mindre aper.

  7. Vaskebjørn – hjernen veier 39 gram. Vaskebjørnen er dyreverdenens ubestridte inn- og utbryterkonge. Enkelte vaskebjørner kan visstnok åpne sifferkodelåser.

  8. Huskatt – hjernen veier 30 gram. Det skal ikke mye hjerne til for å utvikle seg til en effektiv jeger som takler nesten alle miljøer ute i naturen.

  9. Kanin – hjernen veier 12 gram. Når kroppen er omtrent like stor som en katt, er det fristende å tro at kaninen er under halvparten så smart som en katt, men hjernestørrelse og intelligens har ikke nødvendigvis noe med hverandre å gjøre.

  10. Frosk – hjernen veier 0,1 gram. Det mest utrolige er at noe så morsomt kan styre både kroppens ulike funksjoner og eksempelvis paringsatferd og jaktteknikk.

Kilder: www.arkive.org [http://serendip.brynmawr.edu](http://serendip.brynmawr.edu)