Tenåringer tenker som om de har hjerneskade

Tenåringers hjerner er under så kraftig ombygning at noen områder rett og slett ikke fungerer. Resultatet er ofte en uforutsigbar, voldsom eller tankeløs atferd – men den kaotiske hjernen har også noen spesielle evner.

Teenagere taenker som hjerneskadede
© Kristian Septimius Krogh

Smøret står halvsmeltet på kjøkkenbenken ved siden av en tom melkekartong, og vasken er full av skitne tallerkener, glass og bestikk. Tenåringen sitter rolig og ser på telefonen i stedet for å rydde opp – men når foreldrene påpeker rotet, bryter han eller hun sammen i gråt.

Den voldsomme – og i den voksnes øyne urimelige – reaksjonen er resultatet av en voldsom ommøblering i hjernen. Tenåringens hjerne brytes ned, ommøbleres og bygges opp på en gang. Hjernen er faktisk så kaotisk at tenåringene ikke bare er en prøvelse for omgivelsene, men også kan utgjøre en fare for seg selv.

Likevel viser ny forskning at tenåringens kaotiske hjerne har noen helt spesielle, og veldig nyttige, evner.

Hjernen begår selvmord

Hjernen når sin fulle størrelse allerede rundt seksårsalderen, og forskerne trodde lenge at den derfor var ferdigutviklet. Men det stemmer absolutt ikke. De neste 15 årene skjer det nemlig en omfattende nedbrytning og omstrukturering av hjernen.

Etter det sjette leveåret danner ikke hjernen lenger nerveceller i stor skala, for det ble faktisk dannet langt flere enn det var behov for. Derfor begynner noen av nervecellene helt systematisk å begå selvmord, og i noen deler av hjernen dør over halvparten av alle nerveceller i løpet av barndommen og tenårene. Tilsvarende begynner mange av forbindelsene mellom nervecellene – de såkalte synapsene – å degenerere.

MORGEN

Skaev rytme giver daarlig start på dagen
© Kristian Septimius Krogh

Dårlig døgnrytme gir dårlig start på dagen

De har vansker med å komme seg ut av sengen og holde seg skjerpet på skolen. Forklaringen ligger i de kaotiske hjernene.

Hjernen luker særlig i de nervecellene og forbindelsene som brukes lite. Prosessen kan sammenlignes med en billedhogger som møysommelig fjerner alt det overflødige fra en stein, slik at bare den endelige formen blir igjen.

Uttynningen er voldsom, men flere forsøk viser at den er helt nødvendig for å styrke de gjenværende nervene.

Ombygning påvirker IQ

I en amerikansk studie fulgte forskerne hjernens utvikling samt de mentale ferdighetene hos en gruppe barn gjennom en årrekke. Resultatene viste at jo mer som ble tynnet ut i nerveceller i den øverste delen av pannelappene, jo bedre ble barna til å huske ord.

En lignende studie viste dessuten at en utluking av nerveceller i den bakerste delen av pannelappene ga barn bedre finmotorikk.

Samtidig med nedbrytningen av gamle forbindelser danner hjernen også nye forbindelser mellom eksisterende nerveceller. Og samspillet mellom nedriving og oppbygning har en kaotisk effekt på tenåringenes intellektuelle evner.

Nevrologen Cathy Price ved University College London målte en gruppe tenåringers IQ fra de var 14 til de ble 18 år gamle. Hos noen av dem falt IQ-en med opptil 20 poeng, mens den hos andre steg med opptil 23 poeng. Og hos en og samme person kunne den språklige intelligensen gå opp, mens evner relatert til for eksempel problemløsning og romsans ble svekket.

Endringene hang nøye sammen med hvordan bestemte hjernesentre enten ble styrket eller svekket.

Tenåringen er sårbar

De store endringene i tenåringens hjerne følger et bestemt mønster: De bakerste hjernesentrene modnes først, mens pannelappene må vente helt til begynnelsen av tjueårene på å bli fullt funksjonsdyktige. Og den rekkefølgen kan forklare tenåringers manglende impulskontroll.

En amerikansk studie fra 2018 utsatte tenåringer for en test der de enten kunne velge å få et lite pengebeløp her og nå eller et større beløp om et halvt år. Jo yngre tenåringene var, jo mindre tålmodige var de. Og hjerneskanninger avslørte at de minst tålmodige fortsatt ikke hadde dannet sterke nerveforbindelser mellom pannelappene og hjernens belønningssenter.

Pannelappene, som rommer fornuften vår, legger med andre ord fortsatt ikke en tilstrekkelig demper på impulsene fra belønningssenteret. En lignende mangel på impulskontroll ser vi blant annet hos voksne med hjerneskader i pannelappene.

ETTERMIDDAG

Trang til beloenning
© Kristian Septimius Krogh

Trang til belønning går utover skolen

Et sultent belønningssenter og umodne pannelapper gir tenåringer hang til skulking og et manglende overblikk.

Pannelappene hos tenåringer er heller ikke ferdige med å bygge opp forbindelser til hjerneområder slik som amygdala og sgACC, som begge spiller en sentral rolle for følelser som glede og frykt. Derfor har tenåringer vansker med å kontrollere følelsene sine – og det skal ikke mye til før de enten blir rasende eller bryter ut i gråt.

Det kommer blant annet til uttrykk når de unge er på sosiale medier. For å studere det fenomenet laget psykologen Jennifer Silk ved universitetet i Pittsburgh i USA sin egen versjon av et sosialt medium der tenåringer kan velge eller avvise hverandre mens de blir hjerneskannet.

I et forsøk fra 2022 viste Silk at en avvisning utløste høy aktivitet i hjerneområdet sgACC. Fenomenet forekommer i mindre grad hos voksne – et tegn på at aktiviteten er et resultat av tenåringenes umodne hjerner.

Da Silk fulgte opp tenåringene et år senere, oppdaget hun at de som hadde hatt særlig høy aktivitet i sgACC under forsøket, var mer tilbøyelige til å utvikle symptomer på depresjon. Den umodne hjernen er med andre ord sårbar, og kanskje nettopp derfor har tenåringer høy risiko for psykiske lidelser.

En brasiliansk studie fra 2020 viste for eksempel at minst en fjerdedel av verdens tenåringer har en psykiatrisk lidelse, og andre analyser har vist at problemet vokser år for år. Forskerne er ikke sikre på hva som er årsaken, men de har foreslått alt fra sosiale medier til søvnmangel.

Kaos i hjernen gir kreativitet

Tenåringer er også sårbare på andre punkter. Den uferdige hjernen gjør dem nemlig mer dristige, trassige og uforsiktige. Risikoen for å dø i en ulykke er for eksempel seks ganger så høy i aldersgruppen 15 til 19 sammenlignet med aldersgruppen 10 til 14. De unge er dessuten utsatt for å havne i kriminalitet eller narkotikamisbruk.

KVELD

Dumdristige teenagere
© Kristian Septimius Krogh

Følsomt hjernesenter gjør tenåringer dumdristige

Tenåringer oppfører seg som dumdristige psykopater takket være manglende forbindelser og følsomme hjernesentre.

Tenåringenes risikable og impulsive atferd er imidlertid ikke alltid en ulempe. Et forsøk utført av nederlandske forskere tyder på at tenåringens kaotiske hjerne er mer kreativ enn den fullt utviklede hjernen hos voksne.

Når tenåringene i forsøket lærte noe nytt, var de bedre enn de voksne til å utnytte den nye kunnskapen og kombinere den med eksisterende kunnskap slik at de kunne finne helt nye og originale løsninger på et problem. De nederlandske forskerne mener at den store ombygningsprosessen i tenåringenes hjerne gjør den mer fleksibel slik at de unge har lettere for å tilpasse seg nye situasjoner og utfordringer.

Tenåringens kaotiske hjerne er mer kreativ og bedre til å tenke utenfor boksen.

Uansett vil ommøbleringen av tenåringshjernen være ferdig på et tidspunkt. Uttynningen av overflødige hjerneceller avtar, og de nye forbindelsene mellom hjerneområder slik som pannelappene og belønningssenteret blir bygd ferdig.

Dermed er det slutt på tenåringenes kreative tankegang, men til gjengjeld vil de unge menneskene nå klare å treffe mer veloverveide og fornuftige valg – med mindre risiko for voldsomme, følelsesladde angrep på sine uforstående foreldre.