Shutterstock
Ensamhet under coronanedstängning.

Tenåringshjerner ble eldet raskere under korona

En gruppe tenåringers hjerner ble eldet betydelig raskere under koronanedstengningene enn de vanligvis ville ha blitt.

Det er ikke så mye pent å si om koronapandemien. Det forhatte viruset har millioner av menneskeliv på samvittigheten, har påvirket oss mentalt og tvunget økonomien i kne.

Og de omfattende nedstengningene av samfunnet har også satt sine spor i fysikken vår.

En studie fra universitetet i Stanford viser nemlig at hastigheten tenåringshjerner eldes med, økte kraftig under koronapandemien.

«Vi visste at pandemien hadde påvirket de unge mentalt. Men vi visste ikke hvordan den påvirket hjernene deres fysisk», sier Ian Gotlib, som er professor i psykologi ved universitetet i Stanford i California.

Hjernen eldes naturlig

Det er ikke noe nytt at hjernen endrer seg over tid. Hjernestrukturene forandres, og i løpet av puberteten vokser områdene hippocampus og amygdala, som blant annet styrer evnen til å huske og beherske følelser.

Men ved å sammenligne MR-skanninger av hjernene til 163 amerikanske tenåringer før og under nedstengningene så forskerne at «hjernealderen» økte på en måte som til nå har vært forbundet med barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt av ulik karakter.

Nedstengningene i USA er imidlertid ikke direkte sammenlignbare med dem vi kjenner fra Norden, og nedstengningene har variert mellom de nordiske landene.

Verste epidemier i historien
© Wikimedia Commons

Les også:

Gotlib understreker dessuten at det er usikkert om endringene i hjernealder er varige, og om de kan føre til endringer når det gjelder mentale helse.

Den fysiske utviklingen talte imidlertid sitt tydelige språk.

«Vi så at hippocampus og amygdala hadde vokst, men også at hjernebarken hadde blitt tynnere, noe som vanligvis skjer over lengre tidsperioder», sier Gotlib.

Om det er skadelig, er fortsatt usikkert, og det gjør forskningen på området særlig relevant, supplerer Jonas Miller, som er amanuensis ved universitetet i Connecticut.

«Tenårene er en periode der hjernen omorganiseres raskt. Og det er en periode som er forbundet med økt forekomst av psykiske lidelser, depresjon og risikoatferd.»

Planen er at forskerne skal følge de 163 forsøkspersonene til de blir voksne.