Ta testen: Fem trekk bestemmer personligheten din

Fokuserer du målrettet på en oppgave, eller er du mer spontan og fleksibel? Bli kjent med de fem grunnleggende personlighetstrekkene og test hvor du ligger på skalaen.

Puslespil, hjerne, karaktertraek
© Claus Lunau & Shutterstock

Personligheten vår er veldig sammensatt. Selv veldig selskapelige og nysgjerrige mennesker kan for eksempel også ha en tendens til å være mistenksom overfor andre og bekymre seg for framtiden.

For å beskrive menneskers komplekse personlighet bruker psykologer ofte den såkalte femfaktormodellen. Modellen, som også kalles «de fem store», ble utviklet av psykologer på 1980-tallet og opererer med fem overordnede personlighetstrekk eller dimensjoner og 30 underliggende trekk.

Hvert av de fem grunnleggende trekkene har to motpoler, og modellen peker ut hvor på skalaen vi ligger – for eksempel går trekket vennlighet fra irritabel til godmodig.

Modellen behandler ikke de fem karaktertrekkene som kategorier, men peker ut de aspektene fra hvert enkelt trekk som samlet sett beskriver personligheten best.

Les hva som kjennetegner hvert av de fem karaktertrekkene – og test din egen personlighet.

Puslespilsbrik, bekymrethed, skyer
© Claus Lunau & Shutterstock

Bekymrethet (nevrotisisme)

Du har ofte negative følelser

Bekymrethet avspeiler tendensen din til å henfalle til negative tanker og følelser.

Personer som scorer høyt på bekymrethet, har lett for å bli stresset eller urolige, og de er ofte nedtrykt eller oppfarende.

Personer med en lav score tar derimot ting med ro. De får ikke panikk hvis noe ikke går som planlagt, og de er mer avslappet og spekulerer ikke så mye over ting.

Omfatter:

 • Angst
 • Raseri
 • Depresjon
 • Selvbevissthet (sjenerthet)
 • Impulsivitet
 • Sårbarhet
Puslespilsbrik, udadvendthed, talebobler
© Claus Lunau & Shutterstock

Utadvendthet

Du får energi av andre mennesker

Utadvendthet beskriver hvordan vi oppfatter og oppfører oss i sosiale relasjoner.

En høy score betyr at man er glad i å være sammen med andre mennesker, og at man får energi av samværet.

De innadvendte ligger i den andre enden av skalaen. De blir lett slitne av selskapslivet og vil heller være alene eller sammen med noen få nære venner.

Utadvendte har vanligvis lett for å gripe ordet.

Omfatter:

 • Imøtekommenhet
 • Selskapelighet
 • Selvhevdelse
 • Aktivitetsnivå
 • Spenningssøkende
 • Munterhet
Puslespilsbrik, aabenhed, lyspaere
© Claus Lunau & Shutterstock

Åpenhet

Du er kreativ og dristig

Åpenhet handler om forholdet til endringer, opplevelser, kunst og nye tanker.

En lav score betyr at man er konvensjonell og praktisk, mens en høy score er tegn på kreativitet, nysgjerrighet, sanselighet og interesse for kultur.

Veldig åpne personer er ofte dristige og kan oppfattes som uforutsigbare, mens lukkede personer er mer opptatt av å gjøre ferdig oppgavene sine.

Omfatter:

 • Fantasi
 • Interesse for kunst
 • Følsomhet
 • Eventyrlyst
 • Intellekt
 • Frisinnethet
Puslespilsbrik, venlighed, haandtryk
© Claus Lunau & Shutterstock

Vennlighet

Du setter egne interesser til side

Vennlighet er ønsket om å arbeide for å skape harmoni med andre.

Vennlige mennesker er hensynsfulle, hjelpsomme, gavmilde og villige til å gå på kompromiss med egne interesser for andres skyld.

Folk som scorer lavt på vennlighet, legger derimot større vekt på egne interesser og bekymrer seg ikke så mye for andre. De er ofte mistenksomme og lite samarbeidsvillige.

Omfatter:

 • Tillit
 • Moral
 • Altruisme
 • Samarbeidsvilje
 • Beskjedenhet
 • Sympati
Puslespilsbrik, samvittighedsfuld
© Claus Lunau & Shutterstock

Samvittighetsfullhet

Du fokuserer på målet

Samvittighetsfullhet handler om arbeid for å nå målene dine og gjøre det som skal til for å innfri egne og andres forventninger.

En høy score avspeiler evnen til å kontrollere impulser og konsentrere seg om mål og kan ofte oppfattes som stahet.

Derimot tyder en lav score på spontanitet og fleksibilitet, noe som kan gi inntrykk av at man er skjødesløs og upålitelig.

Omfatter:

 • Selvsikkerhet
 • Ryddighet
 • Pliktfølelse
 • Arbeidsomhet
 • Selvdisiplin
 • Forsiktighet
Skala personlighedstest
© Shutterstock

Hvordan scorer du på de 5 personlighetstrekkene?

Via lenken under kan du teste hvordan du ligger an når det gjelder femfaktormodellens 5 overordnede og 30 underliggende personlighetstrekk.

I testen skal du ta stilling til 120 ulike utsagn – for eksempel hvor lett du har for å få venner, og hvor mye du bekymrer deg.

Tross alle spørsmålene tar det bare omkring ti minutter å gjennomføre testen. Resultatet av testen vises grafisk slik at du lett kan sammenligne din egen personlighet med venner eller familie.

Ta testen her.