Hvorfor blir man svimmel av å snurre rundt?

Svimmelhet er prisen man må betale for å snurre rundt og rundt. Hvorfor?

Svimmelhet - hvorfor blir man svimmel av å snurre

Væskefylte kamre i det indre øret styrer balansen.

Når vi beveger hodet, dytter væsken borti sansehår som sender nervesignaler til hjernen og forteller om bevegelsene. Væsken faller vanligvis raskt til ro, men hvis vi snurrer rundt lenge, skvulper væsken videre en stund.

Vi blir altså svimle fordi hjernen tror at vi fremdeles beveger oss.

Svimmelhet oppstår i det indre øret

Væske i det indre ørets fem væskefylte kamre registrerer bevegelser. Hvert kammer registrerer bevegelser i en bestemt dimensjon:

  1. Kammeret utriculus registrerer loddrette bevegelser, altså opp og ned.

  2. Kammeret sacculus registrerer bevegelser i horisontalplanet, det vil si frem og tilbake.

  3. De tre buegangene sitter vinkelrett på hverandre og skiller mellom bevegelser i alle tre dimensjoner.

Permanent svimmelhet kan kanskje kureres

Les om forskernes løsning på hvordan man kan kurere invalidiserende svimmelhet her: