Shutterstock

Studie: Derfor lærer barn raskere enn voksne

Har du opplevd at barn lærer raskere enn voksne? Ny studie har en teori om hvorfor.

Barn lærer raskere enn voksne.

Det er en påstand som mange foreldre har gått god for gjennom tidene med referanse til hvor fort barna deres for eksempel har lært et nytt språk.

Nå viser resultatene av en ny studie at påstanden stemmer.

Data i en artikkel som har blitt publisert i tidsskriftet Current Biology, tyder i hvert fall på at barn lærer nye ferdigheter raskere enn voksne.

I tillegg har forskerne kommet fram til en forklaring:

En økt mengde av signalstoffet GABA, også kalt gammaaminosmørsyre, i hjernen til barna.

GABA er et signalstoff – eller en hemmende nevrotransmitter – som hjelper oss med å styre aktiviteten i hjernen, og som ifølge tidligere studier kan hjelpe hjernen med å holde på ny kunnskap.

Forskerne så at mengden av stoffet hos barn steg under og etter en visuell læringsøvelse.

Stigningen hos barna sto i kontrast til de voksnes nivåer av samme signalstoff, som var uendret både under og etter læringsøvelsen.

«Resultatene våre viser at barn i skolealder kan lære flere ting i løpet av en bestemt tidsperiode enn voksne, noe som gjør læring mer effektiv hos barn.» Takeo Watanabe, professor i kognitiv psykologi ved Brown universitet.

«Resultatene våre viser at barn i skolealder kan lære flere ting i løpet av en bestemt tidsperiode enn voksne, noe som gjør læring mer effektiv hos barn», sier hovedforfatteren av studien, Takeo Watanabe, som er professor i kognitiv psykologi ved Brown universitet.

Virkning i flere minutter

Forskerne undersøkte hvordan GABA-nivåene endret seg før, under og etter en visuell læringsøvelse.

Øvelsen gjennomførte forskerne med en gruppe barn i alderen fra 8 til 11 år og med en gruppe voksne i alderen 18 til 35. Det viste seg at barna fikk en kraftig økning i signalstoffet, i motsetning til de voksne.

Resultatene tyder dessuten på at nivået av signalstoffet holdt seg i flere minutter hos barna etter at selve læringsøvelsen var avsluttet.

Det skjedde ikke hos den voksne gruppen.

Med andre ord ser det ut til at barn sannsynligvis kan tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter raskere enn voksne takket være økt konsentrasjon av GABA-signalstoffet, sier forskerne.

Barn bliver kysset på kinderne

Hvor mye bør du involvere deg i barnets liv? En rekke vitenskapelige studier har forsøkt å finne svaret.

© Shutterstock

Les også:

Ifølge forskerne gir studien en indikasjon på hvilke nevrologiske prosesser som ligger bak forskjellen på barns og voksnes læring.

Studien baserer seg på en bestemt visuell læringsteknikk der forsøkspersonene blant annet blir presentert for en rekke bilder som de senere får spørsmål om.