Shutterstock

Studie avslører: Slik kan hasj endre hjernen hos fostre

Forsøk på rotter avslører at inntak av THC under graviditeten kan skape varige endringer i hjernens belønningssystem hos fostre.

Nye studier tyder på at det kan skape varige endringer i hjernen på fostre hvis en kvinne bruker hasj under graviditeten.

Forskere fra Universitetet i Cagliari i Italia ga stoffet THC, som er det psykoaktive stoffet i hasj, til gravide rotter og fulgte deretter atferden og hjerneutviklingen hos avkommet.

Det viste seg at ungene av hannkjønn fikk en større følsomhet overfor THC enn hvis moren ikke hadde fått stoffet. Hos unger av hunnkjønn var det ingen forskjell.

Rotteforsøk viser at senteret VTA blir hyperaktivt hvis fostre utsettes for stoffet THC.

© Shutterstock

Forskerne advarer gravide mot cannabis

Forskerne fant deretter ut at endringene i hjernen hos hannungene skyldtes at en gruppe nerveceller i hjernesenteret VTA ble hyperaktive når de ble utsatt for signalstoffet dopamin.

VTA spiller en sentral rolle for hjernens belønningssystem. Det er som regel dopamin som gir oss en opplevelse av velvære.

Hjerneforskere diskuterer nå forbindelsen mellom cannabis og utvikling av schizofreni, som er karakterisert ved en økt dopaminproduksjon.

De italienske forskerne tør fortsatt ikke konkludere med at THC i fostertilstanden kan føre til schizofreni hos mennesker, men de nye resultater får dem til å advare mot at gravide kvinner bruker cannabis som middel mot for eksempel morgenkvalme.