Shutterstock

Strøm i hjernen oppmuntrer deprimerte

Nevrologer har funnet frem til et spesielt hjerneområde rett bak øynene. Når det blir utsatt for elektriske ladninger, gjør det deprimerte i merkbart bedre humør.

Depresjon er en av de vanligste psykiske sykdommene. Om lag hver sjette nordmann får symptomer på depresjon i løpet av livet. Men det finnes råd.

Forskningen viser nemlig at deprimerte pasienter kommer i bedre humør når forskere setter strøm til et helt bestemt område i hjernen.

Nevrologer fra University of California i USA oppdagede effekten da de brukte elektroder til å stimulere ulike hjerneområder på 25 pasienter med epilepsi.

Et hjerneområde like bak øynene ser ut til å spille en helt sentral rolle for humøret vårt. Det kalles Lateral orbitofrontal cortex (det grønne område på bildet)

© bylin

Elektroder får opp humøret

Før studien gjennomgikk pasientene en omfattende studie som viste at noen av dem hadde tegn på depresjon.

Derfor hadde forskerne en helt unik mulighet for å undersøke om humøret hos disse pasientene endret seg når elektroder sendte små strømstøt gjennom ulike hjerneområder.

Når forskerne stimulerte ett bestemt område, den laterale orbitofrontale cortex, fortalte pasienter med middels til alvorlig depresjon at humøret ble klart bedre.

Området er blant annet forbundet til følelsene våre og den tilfredsstillelsen vi kan føle ved å treffe beslutninger.

Så snart forskerne sluttet å stimulere området, falt pasientenes humør igjen.

Pasienter uten depresjon merket ingen forskjell.

Humøret vårt er styrt av flere sentre i hjernen, men den nye studien viser at området bak øynene er viktig, kanskje fordi det har forbindelser til mange andre områder.

Symptomer på depresjon:

  • Føler seg trist, nedtrykt og sliten over en lengre periode uten å kunne peke på en årsak.
  • Mister interessen for de fleste ting og mangler normal energi og drivkraft.
  • Bebreider seg selv og føler skyld over tilstanden.
  • Mangler selvtillit og synes livet virker meningsløst og uten betydning.
  • Problemer med å konsentrere seg som vanlig.
  • Isolerer seg og orker ikke sosialt samvær.
  • Søvnkvaliteten er dårlig; man våkner ofte om natten eller tidlig om morgenen – eller man sover for mye.
  • Sterkt nedsatt eller overdreven appetitt.
  • Det kan forekomme selvmordstanker.
  • Fysiske smerter, hodepine, spenninger og søvnløshet kan være de første tegn på en begynnende depresjon.