Shutterstock

Strømstøt i hjernen skal fjerne abstinenser

Små elektriske støt i hjernens belønningssenter kan bidra til å dempe abstinenser hos stoffmisbrukere. Det viser et nyere forsøk utført av kinesiske forskere.

Kinesiske forskere eksperimenterer med å behandle stoffmisbrukere med små elektriske støt i hjernen. Det skjer ved å la elektroder avgi impulser som kan forsterke eller dempe aktiviteten i et bestemt hjerneområde – såkalt deep brain stimulation.

I forsøkene sikter forskerne mot et hjerneområde som kalles nucleus accumbens, som er en viktig del av hjernens belønningssystem.

Små støt fra en pulsgenerator demper abstinensene i hjerneområdet nucleus accumbens.

© Shutterstock

Når vi gjør noe som gir oss nytelse, frigir systemet stoffet dopamin, og det har en sterk effekt på nucleus accumbens. Til gjengjeld reagerer hjernesenteret negativt når det mangler dopamin.

Hos misbrukere vennes senteret til et høyt dopaminnivå og «krever» derfor mer og mer av det narkotiske stoffet. Det er den aktiviteten forskerne vil dempe.

Strømstøt demper abstinens-signaler

Forsøkspersonene får innoperert en pulsgenerator ved kragebeinet, som via elektroder hele tiden sender strømstøt til nucleus accumbens.

Det kan sammenlignes med den typen av hodetelefoner som kan eliminere lyd utenfra ved å sende ut lyd med akkurat de motsatte bølgene, slik at de to lydene utlikner hverandre.

På samme måte utlikner strømstøtene de signalene i nucleus accumbens som ellers framkaller abstinenser hos stoffmisbrukeren.