Getty Images

Stress gir barn voksne hjerner

Voldsomme opplevelser tidlig i barndommen får hjernen til å modnes raskere.

De fleste foreldrene vil gjøre alt for å beskytte barna sine mot traumatiske opplevelser. Nå viser ny forskning at hjernen hos barn, som har vært vitner til for eksempel ulykker eller vold, blir raskere voksne.

Forskere fra Stanford University i USA fulgte gjennom to år 214 barn mellom 9 og 13 år. Noen av dem hadde hatt den typen opplevelser. Legene foretok hjerneskanninger av barna og samlet inn celleprøver i form av spytt.

I den voksne hjernen demper den prefrontale cortex (grønn) aktiviteten i amygdala (lilla).

© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen

Skanningene viste at hjernen hos barna med stressende opplevelser ble modnet raskere, slik at den kom til å fungere mer som en voksen hjerne.

Det gjaldt spesielt i samspillet mellom to deler av hjernen: den prefrontale cortexen og amygdala. Hos barn er de to sentrene ofte aktive samtidig, mens aktiviteten hos voksne er atskilt.

Eldre hjerner og yngre kropper

Når voksne bruker den prefrontale cortexen, undertrykkes aktiviteten i amygdala, noe forskerne mener er viktig for at vi skal kunne kontrollere følelsene våre.

Studiene viste også at de samme barna brukte lengre tid på å komme gjennom puberteten, og at aldringen av cellene deres gikk langsommere. Opplevelsene ga åpenbart barna eldre hjerner og yngre kropper.

Samlet sett viser resultatene at stress tidlig i livet kan ha stor betydning for barns utvikling.