Små rør lapper hjerneskader

Stamceller er for store til å nå inn i de små avkrokene av hjernen og lege skader etter hjerneslag. Derfor har forskerne tatt i bruk et nytt middel for å avverge hjerneskader.

Eksosomer (rød) frakter aktive stoffer til cellekjernen (blå), slik at skader repareres raskere.

© University of Georgia

Pasienter kan komme seg raskere etter et slag med hjelp fra en ny stamcelleteknikk.

Et slag skyldes enten en hjerne­blødning eller en blodpropp i hjernen og volder ofte svært omfattende skader på offerets hjernevev.

Pasientene kan for eksempel få alvorlige lammelser i armer og bein, taleproblemer eller dårlig
balanse – og dette innebærer at de må gjennom en lang og vanskelig gjenopptrening for å komme seg tilbake til hverdagen.

Små rør leger hjernen raskere

Stamceller produserer stoffer som får både blodkar og hjernevev til å vokse ut igjen, men de kan ikke alltid finne veien ut til alle kriker og kroker av hjernen.

Med den nye teknikken trekker forskerne ut såkalte eksosomer – små rørformede strukturer som stamceller produserer, og som transporterer de aktive stoffene.

Eksosomene kan nå dypere inn i hjernen enn stamceller fordi de er mind­re og derfor kan krysse barrierer som stanser hele celler. Derfor kan de små rørene hjelpe til i reparasjonen av hjerneskader.

Forsøk lover godt

Forskerne trekker ut eksosomer av stamceller i laboratoriet og sprøyter dem deretter inn i hjernens blodkar.

Teknikken har inntil videre vist gode resultater hos forsøksdyr, og neste skritt er å teste teknikken på mennesker.