Shutterstock
Optisk illusion

Slik lurer hjernen sansene dine

Du skal ikke tro på alt det du ser! Når du er ferdig med denne artikkelen, har du blitt lurt av hjernen din tre ganger.

Innholdsoversikt

  1. Oppgaver
  2. Løsninger

Ta først en kikk på alle oppgavene.

Når du har gjort det, så kan du gå videre til løsningene.

God fornøyelse!

Oppgaver

Oppgave 1:

Se på bildet under. Vurder hvilke farger du faktisk kan se når du ser på de midterste feltene på undersiden og høyre side av terningen. Skriv eventuelt ned hva du ser.

Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Oppgave 2:

La øynene dine bevege seg over bildet nedenfor uten å fokusere på et bestemt sted. Kan du se noe usedvanlig? Skriv eventuelt hva det du ser.

Gezichtsbedrog

Oppgave 3:

Se grundig på mannen nedenfor og sørg for å huske ansiktet hans som helhet. Har du gjort det nå? Så skynd deg videre til løsningene.

Gezichtsbedrog

Løsninger

Oppgave 1:

Hvilken farge hadde det midterste feltet på høyre side av terningen? Og hvilken farge hadde feltet på undersiden? Det første bildet under er identisk med det du så i oppgaven. I det andre har vi slettet alt annet enn de to omtalte feltene. Oppfatter du fargene på de to bildene på samme måte?

Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund
Optisk illusion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

De fleste vil svare at de på det øverste bildet ser et brunt felt midt på høyre side av terningen og et oransje felt på undersiden av terningen.

Men i det nederste bildet merket du nok at feltene i virkeligheten har akkurat den samme fargen.

Når du ser på det øverste bildet, så registrerer øynene dine at feltene har samme farge, men hjernen din overskriver informasjonen fordi den mener at terningens underside er i skygge.

Den regner seg fram til at feltet på undersiden må være oransje og lurer deg deretter til å oppfatte denne fargen.

Oppgave 2:

Hva var det som var usedvanlig ved bildet? Bildet under er identisk med det du så i oppgaven. Det senere bildet er identisk, men i svarthvitt. Ser du det samme usedvanlige fenomenet i det siste bildet som i det første?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Mange vil oppfatte at det øverste bildet beveger seg. Men når bildet er i svarthvitt, forsvinner bevegelsen.

Hjernen din er normalt flink til å skille mellom objekter som står stille og objekter som beveger seg. Det kan den fordi den vekk øynenes bevegelser når den analyserer synsinntrykkene.

Øynene dine beveger seg hele tiden, og hvis ikke hjernen tok høyde for det, ville du oppfatte hele verden som i konstant bevegelse.

Virvaret av farger på det første bildet forhindrer hjernen i å korrigere tilstrekkelig for øynene bevegelse, og derfor beveger bildet seg.

Samme forklaring gjelder for øvrig også bildet øverst i artikkelen. Under kan du se det igjen – etterfulgt av en svarthvitt-versjon.

Optisk illusion
Optisk illusion
© Shutterstock
Optisk illusion
© Shutterstock

Oppgave 3:

Kan du huske mannen fra oppgaven? Ellers får du ham igjen under. Se deretter på det neste bildet. Hva synes du tegningen forestiller?

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Kanskje syntes du tegningen forestilte mannen. Og det er jo strengt tatt ikke feil. Men prøv å se på bildet og gå videre ned til tegningen som vi har satt inn igjen under.

Gezichtsbedrog
Gezichtsbedrog

Hvis du hadde sett musen i stedet for mannen like før du så tegningen, ville du nesten helt sikkert ha svart at tegningen forestiller en mus.

Tegningen ligner verken mannen eller musen særlig godt, men hjernen din er oppsatt på å få tegningen til å gi mening, og derfor trekker den på de opplysningene den har på lager.

Fortolkningen av tegningen er avhengig av hvilke opplysninger som akkurat nå er lettest tilgjengelig i hjernen din.