Shutterstock

Skanning kan forutsi depresjon

For første gang er det målt fysiske endringer i hjernen forut for depresjonen. Det betyr at sykdommen kan forutsis, mener en forskergruppe fra Skottland.

Flere studier har vist at depresjon er forbundet med fysiske endringer i hjernen, men spørsmålet har vært om det er endringene som er skyld i depresjonen eller omvendt.

Nå har en forskergruppe fra The University of Edinburgh i Skottland for første gang funnet en endring som går forut for depresjonen.

Hjerneendringer kunne måles forut for depresjonen

Forskerne gransket to store genetiske databaser som rommer DNA-analyser, hjerneskanninger og informasjon om depresjon hos titusenvis av mennesker.

Forandringer i de talamiske baner går forud for depression, viser nye undersøgelser.

© Shutterstock

Her kunne de se at hos mennesker som var genetisk disponert for depresjon, skjedde det endringer i hjernen når depresjonen oppsto.

Blant annet mistet de en del av hjernens hvite substans som inneholder de nerveforbindelsene som bringer ulike senter i kontakt med hverandre.

Skanning giver håp om tidlig behandling

Men forskerne fant også endringer i de såkalte forreste talamiske banene, altså nervebunter fra talamus, som blant annet har med oppmerksomhet og bevissthet å gjøre.

Endringene så ut til å være til stede allerede før symptomene på depresjon oppsto.

Oppdagelsen gir håp om at hjerneskanninger vil kunne forutsi depresjonen, slik at pasienten kan få behandling tidligere.