Shutterstock
MRI-skanning af hjerne

Skanning kan avsløre risiko for selvmord

Forskere har oppdaget en bestemt reseptor på overflaten av hjernecellene som de mener er avgjørende for selvdestruktive tanker. Oppdagelsen kan være med på å stille diagnosen PTSD eller selvmordstanker tidligere og bidra til bedre behandlinger av lidelsene.

Mennesker med den traumatiske stresslidelsen PTSD rammes ofte av selvmordstanker, og i dag har legene ingen midler som kan hjelpe dem.

Nå gir forskere fra Yale University i USA håp om at disse pasientene kan få det bedre.

Forskerne har oppdaget at en bestemt reseptor på overflaten av hjernecellene ser ut til å være helt sentral for de selvdestruktive tankene.

Når en person har ekstra mange av reseptorene, som kalles mGluR5, kan det være tegn på at han eller hun er utsatt for selvmordstanker.

Et økt nivå av en reseptor ved navn mGluR5 (grønn) kan være tegn på selvmordstanker.

rask patient
© Margaret T. Davis and Irina Esterlis

Frisk person

Selvmordstruet PTSD-pasient

Fem hjerneområder lyste opp ved PTSD

Forskerne skannet hjernen hos 29 personer med PTSD og 29 friske mennesker. Før skanningen ble alle spurt om de gikk med selvmordstanker.

Resultatene viste at det i fem regioner av hjernen var et økt nivå av mGluR5 hos PTSD-pasientene sammenlignet med hos de friske personene.

Samtidig kunne forskerne se at nivået av mGluR5 var ekstra høyt hos de pasientene som gikk med selvmordstanker.

Regulering av reseptor kan føre til behandling

Målinger av mGluR5-nivået kan dermed både brukes til å diagnostisere PTSD og til å vurdere selvmordsrisikoen hos en pasient.

Samtidig gir oppdagelsen muligheter for å utvikle nye legemidler som kan regulere mGluR5-nivået.