Shutterstock

Så lite skal til for å skade hjernen på et foster

Det kan virke uskyldig. Men en bestemt vane kan være skyld i fysiske endringer i fostrets hjerne som påvirker alt fra læring til språk og atferd.

Er du gravid? Så fantastisk! Det må vi skåle for.

Nei! Ikke noe lurt. Riktignok vet de fleste at det er smartest å være forsiktig med alkohol under graviditeten, men at selv beskjedne mengder kan føre til målbare endringer i barnets hjernestruktur, er helt nytt. Forskere ved det medisinske universitetet i Wien har undersøkt hvordan det påvirker fostret når mor inntar alkohol. Og virkningen er nokså umiddelbar.

Ved hjelp av MRI-skanninger, som er en avansert og veldig trygg metode, så forskerne endringer i hjernen hos i alt 24 fostre fra 22. til 36. uke av svangerskapet. De gravide fylte ut anonyme spørreskjemaer med informasjon om alkoholinntaket, og ved å sammenligne disse dataene med resultatene fra MRI-skanningene så forskerne at alkohol selv i ganske beskjedne mengder har en skadelig påvirkning på hjernen til fostret.

Svekkede språkferdigheter

«Dessverre er mange gravide kvinner helt uvitende om faren for å skade fostret», sier lederen av studien, Patric Kienast, som er tilknyttet det medisinske universitetet i Wien. «Derfor har vi et ansvar ikke bare for å utføre denne typen forskning, men også for å gå aktivt ut og fortelle offentligheten om virkningen alkohol har på fostret.»

Det viste seg blant annet at hjernen hos de alkoholutsatte fostrene var mye mindre utviklet enn hos jevnaldrende fostre som ikke hadde blitt eksponert for alkohol. Den dype furen øverst i tinninglappen, sulcus temporalis superior, hadde for eksempel ikke samme dybde. Denne delen av hjernen er ansvarlig for sosiale ferdigheter, språkferdigheter og koordineringen av syn og hørsel.

Dårligere beskyttelse av nervetrådene

«17 av de 24 mødrene drakk relativt sjelden alkohol og hadde et gjennomsnittlig inntak på mindre enn en enhet i uken. Likevel kunne vi se synlige hjerneendringer hos fostrene», sier Patric Kienast.

Forskerne så også at de fostrene som hadde blitt utsatt for alkohol, var utsatt for en forsinkelse i prosessen som heter myelinisering. Myelin er den fetthinnen som omgir nervetrådene som en beskyttende kappe og sikrer rask signaloverføring. Myeliniseringen er blant annet viktig for utviklingsmessige milepæler i den tidlige barndommen, blant annet barnets evne til å snu seg, kravle og lære språk.

hjernetest intro

Tar du godt vare på hjernen din? Svar på de ni spørsmålene i testen vår og finn det ut.

©

Les også:

Får hjernen til å folde seg feil

Forskerne så også at alkohol påvirket den måten selve hjernebarken ble foldet på. Vanligvis folder den seg for å få større overflate i forhold til den relativt begrensede plassen inne i kraniet. Større overflate gir større kognitiv kapasitet. Men hos de fostrene som ble utsatt for alkohol, foldet ikke hjernebarken seg på samme måte.

«Gravide bør unngå helt å drikke alkohol», slår Kienast fast. «Som vi har påvist i studien vår, kan selv et lavt alkoholforbruk føre til strukturelle endringer i hjernen og forsinke utviklingen av organet».