Shutterstock

Parkinson er to ulike sykdommer

Den grusomme sykdommen kan starte i enten hjernen eller i tarmene.

Forskere fra Aarhus Universitet har nå bevist at det er to varianter av parkinson med hvert sitt forløp. Den ene begynner i hjernen, den andre i tarmene.

Parkinson skyldes at proteinet alfasynuclein folder seg feil. Ett feilaktig protein får flere proteiner til å foldes feil, slik at de etter hvert sprer seg i kroppen og hjernen.

Når proteinene hoper seg opp i hjernesenteret substantia nigra, kan det ikke lenger produsere nok av signalstoffet dopamin, og det resulterer i de skjelvingene som er karakteristiske for parkinson.

Parkinson angriper hjernesenteret substantia nigra (1). Cellene i senteret (2) fylles opp med et feilfoldet protein (3), slik at senteret ikke lenger kan produsere den mengden dopamin hjernen trenger.

© Shutterstock

Forskerne undersøkte i alt 59 pasienter som hadde parkinson eller led av en bestemt form for søvnforstyrrelse som ofte er en forløper for parkinson. Årsaken til forstyrrelsen er at det feilfoldede proteinet angriper hjernestammen.

Ved hjelp av skanninger kunne forskerne se hvor proteinet hadde skapt skader hos pasientene.

Parkinson kan forebygges

Hos noen av parkinsonpasientene var de begrenset til hjernen, og derfor må sykdommen ha oppstått her.

Hos pasientene som hadde søvnforstyrrelsen, men ikke parkinson, var det skader i tarmenes nerveceller og i hjernestammen, så her mener forskerne at det feilfoldede proteinet har oppstått i tarmene, men fortsatt ikke har bredt seg til hjernen.

Det gir muligheter for at proteinet hos disse pasientene kan stoppes før det rekker å framkalle parkinson.