Shutterstock

Nyoppdagede hjerneceller styrer trafikken i hjernen

I menneskehjernen har forskere funnet en helt ny type hjernecelle, som kan gi ny kunnskap om psykiske sykdommer som schizofreni, psykose og depresjon.

Det er ikke bare antallet hjerneceller som skiller menneskehjernen fra dyrehjerner. Nye studier viser at vi kanskje har en helt spesiell type hjerneceller andre arter ikke har.

En forskergruppe fra Ungarn har studert forskjellen på hjernevev fra det ytterste laget av hjernebarken hos mus og hos mennesker, og i menneskehjernen oppdaget de en helt ukjent type hjerneceller.

Hjernebarken tar seg blant annet av høyere funksjoner som tankeprosesser, læring og abstrakt tenkning.

Forskerne har døpt de nyoppdagede cellene «nype-nevroner», fordi de har en karakteristisk buskete form med mange tett forgreinede utløpere. Nype-nevronene er såkalte hemmende nevroner.

De nyoppdagede hjernecellene kontrollerer kommunikasjonen mellom andre hjerneceller.

© Tamas Lab/University of Szeged

Det innebærer at de regulerer signalstrømmen mellom andre hjerneceller, nærmest som et trafikklys.

Har kanskje betydning for psykisk sygkom

Nype-nevronene utgjør 10–15 prosent av de hemmende nevronene i hjernebarkens ytterste lag, men kontaktpunktene med andre celler tyder på at de er viktige for å bremse signaler til hjernecellenes forgreninger.

Nå vil forskerne kartlegge nevronenes rolle og undersøke om defekte nype-nevroner har betydning for psykiske sykdommer som schizofreni, psykose og depresjon.