Shutterstock

Nye forsøk lokaliserer empatien

Eksperimenter med mus avslører hvor medfølelsen er plassert i hjernen.

En forskergruppe ved Stanford University i USA har ved hjelp av en rekke museforsøk funnet det stedet i hjernen som rommer empatien, altså evnen til å oppleve andres følelser.

Forskerne satte to og to i bur. I hvert bur fikk mus 1 en innsprøyting i den ene bakpoten som framkalte en betennelsesreaksjon.

Det var tydelig at den hadde en vond pote, men overraskende nok viste mus 2 i løpet av en time de samme symptomene, faktisk i begge bakpoter.

Kontakten mellom hjernesentrene anterior cingulate cortex (gul) og nucleus accumbens (rød) er avgjørende for våre empatiske evner.

© Shutterstock

I det neste forsøket framkalte forskerne betennelse hos begge mus, men ga like etter den ene en morfinsprøyte som fjernet smertene.

Nå viste det seg at den andre musen opplevde den samme smertelindringen, selv om den ikke hadde fått bedøvelsesmiddelet.

Blokkering fjernet empatien

Analyser av hjerneaktiviteten under forsøkene viste at musene med den empatiske atferden hadde ekstra høy aktivitet i to områder.

Den ene, kalt anterior cingulate cortex, er blant annet kjent for å ha med moral og impulskontroll å gjøre, mens det andre, nucleus accumbens, er involvert i blant annet motivasjon og belønning.

Da forskerne blokkerte forbindelsene mellom de to områdene, mistet musene sin empatiske atferd.

Resultatet kan føre til en bedre forståelse av for eksempel psykopati, som forstyrrer de empatiske evnene.