Ny teknikk kan lese tanker

En forskergruppe kan se hva forsøkspersoner tenker ved å måle hjernebølger.

Ved å fôre en datamaskin med data om hjerneaktivitet har en kanadisk forskergruppe klart å lese av når forsøkspersonene ser på et ansikt og når de ikke gjør det.

Den elektriske aktiviteten i hjernen endrer seg lynraskt når vi ser et menneskelig ansikt, viser forsøkene fra University of Toronto Scarborough i Canada.

Datamaskin gjenkjenner hjernemønstre

I et eksperiment lot de forsøkspersoner se på en flimrende skjerm, mens hjernebølgene ble observert med såkalt elektroencefalografi (EEG). Plutselig ble flimmeret på skjermen avløst av bildet av et ansikt, og da endret hjernebølgene seg umiddelbart og dannet et nytt mønster.

Så snart ansiktet forsvant fra skjermen igjen, ble aktiviteten i hjernen den samme som den var før ansiktet dukket opp.

Nærbilde av EEG-skanner med elektroder.

© University of Toronto

Forskerne gjentok forsøket og lagret EEG-mønstrene i en datamaskin sammen med de ulike ansiktene som ble vist for forsøkspersonene.

Datamaskinen lærte ut fra de dataene å gjenkjenne mønsteret som oppsto i hjernen hos forsøks­personene når de så på et ansikt.

Tanker skal avsløres

Forskerne tok deretter i bruk disse dataene og klarte å snu prosessen og lese av når forsøks­personen så på et ansikt. Det er første gang noen har klart dette ved hjelp av EEG.

På lang sikt håper forskerne å videreutvikle teknikken, slik at de ut fra hjernebølgene kan se hva en person tenker på, husker eller forestiller seg. Det kan gi muligheter for at personer som ikke kan uttrykke seg, kan kommunisere med omverdenen.

###

Ansikter avleses lynraskt

Forsøkspersonenes hjerner brukte bare 0,17 sekunder på å oppdage at bildet endret seg fra flimmer til et gjenkjennelig motiv – her et ansikt.

Uten gjenkjennelig motiv**: **Først ble forsøkspersonene satt foran et flimrende bilde mens hjerneaktiviteten ble observert.

© University of Toronto

Ved synet av et ansikt**: **Når flimmerbildet ble til et uklart bilde av et ansikt, endret hjerneaktiviteten seg drastisk.

© University of Toronto