Nå slukker forskere misbruket ditt

Nikotin, kokain og alkohol. Listen over stoffer er lang – og listen over dødsfall enda lenger. Men med hjelp av magnetfelt har forskere endelig funnet den bryteren som kan slukke trangen for alltid.

Forskere har vekket slumrende nerveceller hos stoffmisbrukere med hjelp av magnetfelt.

© Brian Schneider

Hver eneste dag dør 800 mennesker som en direkte konsekvens av alkohol i EU, mens tobakk krever 700.000 ofre årlig.

Og på verdensplan har ulovlige stoffer som kokain og heroin et solid grep om 185 millioner mennesker.

Men nå har en forskergruppe fra USAs nasjonale senter for stoffmisbruk for første gang slukket trangen hos kokainavhengige.

Stoffer oversvømmer hjernen

Alle rusmidler, fra tobakk til heroin, har det til felles at de oversvømmer hjernens belønningssenter med signalstoffet dopamin.

Klikk på de gule skilte og se hvordan stoffer påvirker hjernen:

Dopamin er kroppens naturlige belønning, når vi har utført en handling som er bra for å videreføre genene våre – for eksempel å spise eller ha sex.

Når rusmidlene skiller ut dopamin, tror hjernen at vi har foretatt en nyttig handling, og prøver derfor å få oss til å gjenta den.

Kontrollsenter slumrer hos misbrukere

I første omgang skaper rusmidlene en psykisk avhengighet, men etter lengre tids bruk endrer de også hjernen fysisk.

Hjernen endrer antallet signalmolekyler eller reseptorer som fanger opp og reagerer på signalene.

Hos misbrukere er to kretsløp stilt inn feil.

I et område av den frontale pannelappen, som normalt holder kontroll på trangen, er nervecellenes aktivitet kraftig nedsatt. I en annen del av pannelappen, som forsterker trangen, er aktiviteten unormalt høy.

Forskeren Antonello Bonci regulerte aktiviteten i de to områdene med magnetisk stimulering.

Her påvirker en elektromagnet på yttersiden av kraniet nervecellene, slik at det fyres av flere eller færre signaler.

Les også om de farligste rusmidlene.

Magnet vekker nerveceller

I Boncis forsøk deltok 29 kokainmisbrukere, som i gjennomsnitt tok omkring to gram kokain annenhver dag.

Deltakerne ble delt i to grupper: Den ene fikk åtte behandlinger som endret aktiviteten i den frontale pannelappen, mens kontrollgruppen ikke fikk noen behandling.

Alle forsøkspersonene skulle deretter holde seg unna kokain og med noen få dagers mellomrom avlevere en urinprøve.

Etter 29 dager hadde bare 19 prosent av kontrollgruppen holdt løftene, mens 69 prosent av de behandlede klarte det.

Som en ekstra bonus endrer behandlingen nervecellenes signalveier permanent og renoverer de skadene misbruket har påført hjernen.