Shutterstock

Mysterium er nå synlig i hjernen

Forskere er er på sporet av årsaken til sykdommen fibro­myalgi, som gir kroniske smerter i hele kroppen. En sykdom som tidligere har vært mistenkt for å være ren innbilning.

Pasienter med sykdommen fibromyalgi lever i et smertehelvete, og ingen vet hva som er årsaken. Nå er svenske og amerikanske forskere på sporet av hvordan sykdommen oppstår.

Fibromyalgi er kjennetegnet ved kroniske smerter flere steder i kroppen, konsentrasjonsproblemer, tretthet og hodepine.

Omkring to prosent av den voksne befolkningen er rammet. Ni av ti er kvinner.

Betente celler i nervesystemet er synderen

Forskernes studier kan tyde på at denne sykdommen skyldes en betennelsesreaksjon i hjernen, særlig nervesystemets støtteceller, de såkalte gliacellene.

Forskerne undersøkte aktiviteten til to typer gliaceller – mikrogliaceller og astrocytter – hos 31 pasienter. De oppdaget at særlig mikrogliacellene var ekstra aktive.

Mikrogliaceller spiller en sentral rolle for hjernens immunforsvar: De fjerner blant annet fremmede mikroorganismer. Ved fibromyalgi ser det ut til at mikrogliacellene overreagerer og skaper en unødvendig betennelse.

Forskere ser en unormalt høy aktivitet i spesielle hjerneceller hos pasienter med fibromyalgi.

© Shutterstock & ken ikeda

En av konsekvensene ser ut til å være at nervebaner som formidler smertesignaler, blir mer følsomme, slik at pasientene mottar flere smertesignaler.

En fysiologisk forklaring kan bane vei for nye behandlingsmetoder og utrydde mistanken om at tilstanden er innbilning.

Slik påvirker fibromyalgi kroppen

Symptomene skifter, og i perioder vil man oppleve mer smerter. Det er ikke sikkert man opplever alle symptomene.

Muskler og ledd

De første symptomene på sykdommen er smerter i muskler og ledd.

Musklene gjør spesielt vondt om morgenen, fordi de er har blitt stive over natten, når kroppen ikke har vært i bevegelse.

1

Hjernen

Du kan oppleve både konsentrasjonsvansker og tretthet, men særlig hodepine er en av de hyppigste symptomene ved sykdommen.

Ofte vil man være så trøtt at man ikke kan gjøre de tingene man vil, med mindre man hviler seg i løpet av dagen.

Noen opplever også psykiske reaksjoner.

2

Magen

Mange opplever smerter i magen samt kvalme.

3

Blæren

Noen vil oppleve en irritabel blære og problemer med å gå på do.

4

Tarm

Man kan oppleve irritabel tykktarm, som kommer til uttrykk ved oppblåst mage og vekslende avføring.

5
© Shutterstock

Artikkelen ble utgitt første gang i 2019.