Shutterstock

Mutert gen får oss til å sove mindre

Mennesker som klarer seg med noen få timers søvn i døgnet, kan ha et spesielt gen. Det viser en studie utført av forskere fra University of California.

Et enkelt gen har stor betydning for hvor mye søvn vi trenger. Det viser resultater som en forskergruppe fra University of California i USA har nådd fram til.

Forskerne studerte gener hos 12 medlemmer av en familie der medlemmene klarer seg fint med 4,5 timers søvn i døgnet.

De fleste av oss trenger sju–åtte timer. Hos alle familiemedlemmene fant forskerne den samme mutasjonen i et gen ved navn ADRB1.

Etter oppdagelsen manipulerte forskerne genene til en gruppe rotter.

Når de fikk samme genmutasjon, viste det seg at de i gjennomsnitt sov 55 minutter mindre i døgnet enn andre rotter

En mutasjon gir høy aktivitet i en gruppe celler i hjernebroen(gul), som holder hjernen våken.

© Shutterstock

Mutation kan brede sig

Forskerne undersøkte deretter rottenes hjerneaktivitet i sovende og våken tilstand og fant en forskjell i et område av hjernebroen, som er en del av hjernestammen.

Nervecellene i dette området var mer aktive hos rottene med genmutasjonen når de var våkne enn hos andre rotter.

Forskernes konklusjon er at genet ADRB1 styrer hjerneceller som holder oss våkne.

Det ser ikke ut til at det er noen ulemper ved mutasjonen, så forskerne mener, den med tiden kan spre seg, slik at framtidige generasjoner kan klare seg med mindre søvn.