Boy and girl reading
Mennesket - Hjernen

Lærer jenter og gutter forskjellig?

De to kjønnene oppfatter og bearbeider både syns- og lydinntrykk ulikt. Det kommer bl.a. til uttrykk ved innlæring av språk.

De to kjønnene oppfatter og bearbeider både syns- og lydinntrykk ulikt. Det er merkbart når det gjelder innlæring av språk.Forskerne har lenge trodd at jenter har bedre språkferdigheter enn gutter. Det har vist seg at områder i hjernen, som har tilknytning til språk, arbeider mer intenst hos jenter enn hos gutter under språklige utfordringer, og at gutter og jenter er avhengige av forskjellige deler av hjernen når de utfører oppgavene. Ved å la barn lese ord uten å høre dem, og høre ord uten å se dem, har forskerne funnet ut at språkbehandlingen er mer sensorisk hos gutter og mer abstrakt hos jenter.

Jenter aktiverer områder i hjernen knyttet til abstrakt tenkning gjennom språk, mens guttene derimot ak-tiverer visuelle og auditive områder av hjernen. Det betyr også at innlæringen er forskjellig. Hvis jenter har lettere for å lagre in-formasjon i de språklige sentrene i hjernen, har de en fordel i språklige og abstrakt tenkende fag.

Mens gutter kan forbedre sine prestasjoner muntlig og skriftlig ved henholdsvis å lytte mer til det som sies, og lese flere bøker.

Jenter og gutter lærer forskjellig

Ny forskning viser at menn har 6,5 ganger så mye grå substans (A) i hjernen som kvinner, mens kvinner har 10 ganger så mye hvit substans (B) som menn. Dette kan forklare hvorfor menn ofte hevder seg bedre i tallfag som matematikk, og at kvinner er flinkere i språk.

Grå substans – bearbeider informasjon

Grå substans– bearbeider informasjon

Les også:

Brain areas
Intelligens

Intelligensen i venstre hjernehalvdel

0 minutter
Søvngænger
Hjernen

Søvngjengeri - Hvorfor går noen mennesker i søvne?

1 minutt
Teens study
Hjernen

Hjernen: Jenter og gutter har forskjellig hjerne

0 minutter

Logg inn

Feil: Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
VisSkjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!