Kunstig intelligens leser tankene dine

Med hjerneskanninger som eneste bakgrunnsviten har system for kunstig intelligens lært å lese tanker. Teknikken kan for første gang avsløre hele setninger i tankene våre.

tankelesning

Et nytt system for kunstig intelligens kan lese komplekse tanker kun ved å analysere aktiviteten i hjernen.

© Thomas Arnoldi/Shutterstock

«Den unge jenta spilte fotball». «Advokaten drakk kaffe». «Vitnet ropte under rettssaken». De tre setningene er eksempler på komplekse tanker som et system for kunstig intelligens har lest hos forsøkspersoner i et nytt eksperiment.

I tidligere forsøk med teknologi for tankelesning har det vært enkeltord i hjernen som har vært målet, men det nye gjennombruddet har klart å hente ut hele setninger fra menneskehjernen.

Øvelse gjør mester

Systemet er laget av en gruppe forskere fra Carnegie Mellon University i USA.

Forskerne brukte en fMRI-maskin til å skanne hjernene til sju forsøkspersoner mens de leste 240 korte setninger. Maskinen måler blodgjennomstrømningen i hjernen og dermed hvilke områder som er mest aktive.

Skanningene og setningene ble fôret til systemet for kunstig intelligens – bortsett fra ett sett. Etter å ha øvd seg på å koble hjerneaktivitet og setninger i de 239 settene, skulle systemet gjette den setning som hørte til det siste skanningsbildet og omvendt: forutsi hjerneaktiviteten ved den siste setningen.

Forskerne gjentok forsøket 240 ganger, og et nytt sett ble utelatt hver gang. Den kunstige intelligensen kunne finne setningen ut fra hjerneaktiviteten og forutsi aktivitetsmønsteret ut fra setningen i 87 prosent av tilfellene.

Forskerne vil nå videreutvikle systemet. Målet er å kunne avlese alle slags komplekse tanker i hjernen.

© Marcel Just/Carnegie Mellon University.

Spådd hjerneaktivitet (Øverst), faktisk hjerneaktivitet (nederst)