Shuttertstock

Klisterhjerner har sterke forbindelser

Klisterhjerne er ikke bare et resultat av hukommelsestrening. Ny forskning viser at en sterk hukommelse i høy grad er avhengig av hvor gode forbindelsene er mellom de ulike hjerneområdene.

Når noen har mer ammunisjon i quizzen enn andre, er det ikke bare fordi de har lært mer på skolen eller lest seg opp på egen hånd.

En nyere studie dokumenterer at mennesker med stor allmennkunnskap har hjerner med bedre forbindelser.

Det er forskere fra Ruhr-Universität Bochum i Tyskland som står bak forskningen.

Hjernens hovedveier er avgjørende for hukommelsen

De analyserte hjernene hos 324 forsøkspersoner og utsatte dem for en test i allmennkunnskap, med 300 spørsmål fordelt på en lang rekke områder, fra kunst til kjemi.

DTI-skanningen viser hjernens hovedveier, som er avgjørende for god faktakunnskap.

© Shutterstock

Det viste seg at de som klarte seg best, hadde veldig sterke forbindelser mellom ulike hjerneområder.

Forskerne brukte en spesiell skanningsteknologi, «Diffusion Tensor Imaging» (DTI), som kan vise et kart over nettverket av nervefibre i hjernen.

Kreativitet ligger i hjernens hovedveier

Teknologien viser blant annet de «hovedveiene» som går fra cellene i hjernebarken gjennom den hvite substansen i hjernens indre, og som derfor forbinder områder som ligger langt fra hverandre.

Også andre studier har vist at dette nettverket av hovedveiene er veldig viktig.

I 2018 fant forskere fra Harvard University i USA for eksempel ut at kreative evner henger nøye sammen med forbindelsen mellom områder som fysisk ligger langt fra hverandre.