Shutterstock
tegnspråk, hendene

Kan man tenke uten å ha et språk?

Hvis man ikke lærer å snakke et språk som liten, kan man da klare å tenke ”jeg er sulten”?

Tanker kan godt ha ikke-språklig karakter. Det er for eksempel ikke så vrient, uten ord, å tenke seg den ubehagelige konsekvensen av å gå på rødt lys i tett trafikk eller å huske spenningen før sitt første fallskjermhopp.

De som er født døve, benytter seg av en form for ”indre stumfilm” som kan suppleres med følelser eller andre sanseinntrykk. Tegnspråk hjelper døve med å kommunisere og abstrahere temaer fra et konkret og fysisk plan på samme måte som talespråket fungerer.

Har man lært tegnspråk som barn, vil man også tenke og drømme på tegnspråk. Selv om tenkning ikke er ensbetydende med språk, er det ingen tvil om at språket virker som en jetmotor for våre mentale evner. Men forskerne er ikke enige om i hvor stor grad språket former menneskets tanker og virkelighetsoppfatning.

Noen forskere hevder at tankene er totalt underlagt ordets makt, slik at språket definerer vår virkelighet. Andre mener derimot at alle språk må underkaste seg et universelt og medfødt tankespråk, og de anser derfor tenkningen som uavhengig av innlærte språk.

Men de fleste forskere befinner seg et sted midt imellom ytterlighetene og ser på språk og tenkning som overlappende størrelser som hele tiden påvirker hverandre.