Shutterstock
optisk illusjon

Kan alle mennesker hypnotiseres?

Vi ser ofte at folk kan bli hypnotisert på TV. Lar det seg virkelig gjennomføre, og kan alle hypnotiseres?

Selv om det helt sikkert forekommer fusk, er det ingen tvil om at hypnose er et reelt fenomen. Hypnose er blitt beskrevet som en sinnstilstand der man er spesielt mottakelig for forslag og ideer.

Men det er ikke snakk om at ”offeret” er hypnotisørens slave som vil utføre enhver ordre. Vedkommende er fremdeles ved bevissthet og har sin frie vilje intakt. Derfor er det også ren fiksjon når vi hører om folk som begår mord under påvirkning av hypnose.

Hypnose krever en viss grad av bevisst medvirkning og velvillig innstilling fra personen det gjelder. Vedkommende må selv tro på at det er mulig å gjennomføre det som blir foreslått.

Av samme grunn er det mennesker som ikke kan hypnotiseres – man regner med cirka 30 prosent. Et typisk trekk for disse er at de enten mangler konsentrasjonsevne, eller er svært kritisk innstilt.