Hvem oppfant IQ-testen?

Måling av menneskers intelligens har utviklet seg markant siden den første testen i 1905. Selv om det stadig ikke fins noen fast definisjon av intelligens, kan en moderne IQ-test fremdeles fascinere og forarge når den deler inn mennesker etter IQ.

Intelligens historie

Mennesker har målt hverandres intelligens i over 100 år.

I begynnelsen av 1900-tallet hadde lærere problemer med å skille mellom dovne og svake elever. Samtidig visste man at intelligens var en evne som var mer arvelig enn sosialt betinget, og behovet oppsto for å kunne måle elevenes intelligens.

Verdens første intelligenstest

Verdens første intelligenstest ble utviklet av den franske psykologen Alfred Binet i 1905. Den vurderte barns evne til å utføre oppgaver som blant annet å utvikle orden, kopiere mønstre og klassifisere gjenstander i skjemaer.

Binet, som definerte intelligens som “summen av de mentale prosessene som er involvert i å tilpasse seg omgivelsene,” reviderte testen i 1908 og 1911.

Intelligens ble en kvotient

Etter Binets død arbeidet kollegaen Lewis Terman videre med testen. Han dro inn ideen om å måle intelligens som en kvotient. Og i 1916 kunne han presentere den første testen for måling av reelle intelligenskvotienter; Stanford-Binet-intelligensskalaen. Denne testen danner fremdeles grunnlaget for moderne IQ-tester.

Det finnes IQ-tester i mange varianter og av vekslende kvalitet og troverdighet. Et klassisk element i en IQ-test er mønstergjenkjennelse, der testpersonen får prøvd evnen til å se visuelle sammenhenger.

IQ-test ble brukt til å rekruttere spioner

IQ-tester har vært mer eller mindre populære i ulike deler av verden til ulike tider. Under begge verdenskrigene brukte både Tyskland, Storbritannia og USA intelligenstester i stor stil. Både militæret og etterretningstjenestene testet og vurderte soldatene. Særlig under andre verdenskrig utarbeidet psykologer tester som skulle finne de beste agentene og spionene.

I USA er det fortsatt ikke uvanlig at søkere til universiteter får målt både den språklige og den matematiske intelligensen.

Er IQ-tester rettferdige?

I nyere tid har det blitt diskutert om IQ-tester overhodet kan brukes til å sammenligne intelligensen hos kulturelt og utdannelsesmessig forskjellige personer. I 1994 skrev en gruppe på 52 primært amerikanske psykologer en felles erklæring der de la frem sitt syn på IQ-tester. De konkluderte med at IQ-tester kan gi et mål på et menneskes intelligens, og at IQ-tester ikke er kulturelt fordomsfulle.

Ta Illustrert Vitenskaps gratis IQ-test

Hvor høy er DIN IQ? Ta vår IQ-test på norsk og få målt din IQ nå.