IQ 16/2014

Hva er den høyeste IQ-en som er målt?

Resultatet fra en intelligenstest omregnes til en intelligenskvotient - eller en "IQ". En høy IQ betyr at man har skåret mange poeng i testen. Men hvor høy kan en IQ bli?

Supergenier har IQ på over 181

Intelligens kan ikke defineres entydig, men den klassiske måten å måle den på skjer ved hjelp av Binet-prøven, utviklet av en fransk psykolog, Alfred Binet, i begynnelsen av 1900-tallet.

I denne IQ-testen beskriver en IQ på over 131 de spesielt begavede, mens supergeniene skårer fra 181 og oppover. Bare 3 prosent av alle som testes, skårer mer enn 131 poeng. Binets intelligenstest finnes i mange varianter til forskjellige aldersgrupper, men felles for alle er at de utprøver personens evne til å tenke komplekst, rommessig, grafisk og logisk.

Intelligensprøvens resultat regnes om til en intelligenskvotient, IK eller IQ, og resultatene brukes som utgangspunkt for å beskrive forskjellene på intelligens i en befolkning. Et høyt poengtall gir høy IQ, en lav poengsum gir lav IQ, mens et gjennomsnittlig poengtall blir til en IQ på mellom 90 og 110.

Historiens klokeste manns IQ kjennes ikke

Amerikaneren William James Sidis (1898–1944) var kanskje tidenes mest intelligente person. Til tross for flere tester ble IQ-en hans aldri endelig fastlagt, men den ble anslått til å ligge mellom 250 og 300.

Sidis var et multigeni som kunne stave som ettåring og leste avisen da han var ett og et halvt. Da han var mellom fire og åtte år, skrev han fire bøker, og som 11-åring ble han tatt opp ved Harvard University.