Shutterstock
IQ – hva er IQ?

Hva er IQ?

IQ-en din er mye mer enn et tall på et papir. Den kan ha avgjørende betydning for hvordan livet ditt blir.

Hva er IQ?

IQ er et mål på intelligens

IQ er en score som er basert på hvor godt du klarer deg i ulike standardiserte intelligenstester.

Oppgavene fokuserer ofte på verbale, visuelle og abstrakte ferdigheter samt for eksempel matematikk, lesning eller hukommelse.

Selv om ulike IQ-tester er basert på ulike typer av oppgaver, har alle sammen det fellestrekk at IQ-skalaen er utformet slik at befolkningens gjennomsnitt er 100.

Dessuten er skalaen symmetrisk rundt gjennomsnittet, slik at like mange personer for eksempel har en IQ under 70 og over 130.

Hva er en normal IQ?

En normal IQ ligger per definisjon mellom 90 og 110.

Hva er en høy IQ?

Det anslås at bare tre prosent av de som testes, rammer en IQ på over 130.

De fleste har en IQ på mellom 90 og 110, og derfor betraktes det som en normal IQ.

William James Sidis hadde den høyeste IQ-en noen gang

Amerikaneren William James Sidis (1898–1944) antas å være det smarteste mennesket noensinne. Han hadde utrolige evner innen matematikk og mestret intet mindre enn 55 språk. IQ-en hans ble aldri endelig fastlagt, men vurderes å ligge mellom 250 og 300.

© The Sidis Archives

IQ-skala rangerer intelligens

Det finnes flere ulike IQ-skalaer, men den mest brukte er Wechslers intelligensskala, som ble utviklet av psykologen David Wechsler i 1939.

Wechslers IQ-skala lyder:

  • 130 og over: Geni
  • 120–129: Begavet
  • 110–119: Over normalen
  • 90–109: Gjennomsnittlig
  • 80–89: Under normalen
  • 70–79: Lav
  • 69 og under: Veldig lav

IQ inkluderer flere intelligenser

Allerede for nesten 100 år siden viste den britiske psykologen Charles Spearman at hvis en person scoret høyt på én type intelligenstest, så var det en veldig stor sannsynlighet for at vedkommende også scoret høyt i andre intelligenstester, selv om de var basert på helt andre ferdigheter.

Det skyldes fenomenet «generell intelligens», g, som er en arvelig faktor som uttrykker hvor godt hjernen fungerer helt generelt – for eksempel hvor raskt nervesignalene beveger seg eller hvor effektivt nervebanene binder hjernens ulike senter sammen.

Flytende og krystallinsk intelligens

Denne g-faktoren betraktes ofte som selve essensen av intelligens, og andre forskere har senere forsøkt å dele den i underliggende kategorier.

Mest anerkjent er begrepene:

  • Flytende intelligens
  • Krystallinsk intelligens.

Den krystallinske intelligensen omfatter evnen til å utnytte all vår eksisterende kunnskap og tidligere erfaringer når vi løser problemer.

Den flytende intelligensen er derimot evnen til å resonnere og løse nye problemer på en kreativ måte uten å lene seg på erfaringer.

Kan man trene IQ-en sin?

IQ ligger i genene

En persons g-faktor, og dermed IQ, er i høy grad arvelig.

Tvillingstudier viser vanligvis at minst 40 prosent av forskjellen mellom intelligensen til to barn skyldes genene.

Etter hvert som man vokser opp, blir genenes betydning imidlertid større. Det skyldes at hjernen ikke utfordres så mye i unge år og derfor ikke kan utfolde hele sitt genetiske potensial.

I takt med at man lærer og utfordrer hjernen, får hjernens genetiske oppbygning større innflytelse på om den kan klare utfordringene.

Dermed kan genenes betydning for intelligensen nå helt opp mot 80 prosent i voksenalderen.

Flytende intelligens kan økes

Selv om IQ altså i høy grad er fastlagt fra fødselen, viste psykologen Susanne Jaeggi i 2008 at man kan øke sin flytende intelligens ved å styrke det såkalte arbeidsminnet.

Arbeidsminnet er evnen til for eksempel å huske et telefonnummer fra man hører det til man taster det inn.

Arbeidsminnet kan trenes med en såkalt dual n-back-test, som finnes i flere utgaver på internett. Susanne Jaeggis og andre forskere har vist at å trene i 20 minutter om dagen i 20 dager kan øke IQ-en med tre-fire poeng.

Høy IQ gir større sjanse for suksess

Selv om IQ-tester noen ganger betraktes med skepsis, blir de tatt på alvor av de fleste forskere.

Det har nemlig vist seg å være en tett sammenheng mellom IQ og suksess i livet.

Personer med en IQ under 90 har fem ganger høyere risiko for å leve i fattigdom og åtte ganger høyere risiko for å havne i fengsel enn personer med en IQ over 110.

Flere studier har også vist en nær sammenheng mellom IQ og sjansene for å få og holde på en god jobb.