Forsker: Menn har større hjerne og høyere IQ enn kvinner

Mennenes hjerne er 14% større enn kvinnenes og den gjennomsnittlige intelligenskvosienten er 3,75 poeng høyere. Til gjengjeld har kvinnene bedre hukommelse.

Mannens og kvinnens hjerne er ikke like store, og det smitter av på intelligensen, mener nederlandsk professor.

© Shutterstock / Ken Ikeda

Det er farlig farvann å bevege seg ut på, men det avskrekker åpenbart ikke Dimitri van der Linden ved Erasmus-universitetet i Rotterdam.

Psykologi-professoren har på bakgrunn av MRI-skanninger og en rekke kognitive tester av 896 forsøkspersoner konkludert med at hjernen til 22–37 år gamle menn er gjennomsnittlig 14% større enn jevnaldrende kvinners.

Samtidig viser undersøkelsen hans at de mannlige forsøkspersonenes gjennomsnittlige intelligenskvosient er 3,75 IQ-poeng høyere.

”Vi fant at mennenes hjerne er større enn kvinnenes, og vår analyse indikerer at det er årsaken til en lavere gjennomsnittlig generell intelligens hos kvinner”, sier van der Linden til Daily Mail.

Kvinner husker best

Van der Linden understreker at tidligere forsøk har vist at hjernen til kvinnene håndterer informasjon mer effektivt enn mennene, men at det forholdet ikke inngikk i undersøkelsen hans.

I hans forsøk observerte han bare hvordan menn scoret høyere på de fleste intelligensområder, bl.a. romlig-visuell intelligens, mens kvinnene til gjengjeld presterte bedre i hukommelsestester.

Omstridte konklusjoner

Forskningsfeltet er omstridt, og ikke alle er enige i den nederlandske professorens konklusjoner.

Andre undersøkelser finner ingen sammenheng mellom hjernestørrelse og generell intelligens, og empirien peker ofte i flere retninger.

Et nylig forskningsprosjekt ved Edinburgh University viser f.eks. at hjerneområder forbundet med bestemte former for intelligens er større hos kvinner enn hos menn.