Tren din hjerne: Språklig intelligens

Form språket som et kunstverk. Eller behersk et fremmedspråk like godt som morsmålet. Forskerne har nå funnet den musikalske snarveien til en høy språklig intelligens.

Hjernen

Ny forskning viser at du kan trene hjernens språklige intelligens.

Kan du fint ut dine motstandere i enhver diskusjon? Eller tar det deg bare et par uker å lære ett nytt språk?

Nei? Da bør du trene din språklige intelligens – og forskerne har nå funnet en overraskende snarvei til å ta makten over ordet.

Barn trener musikk

I 2011 testet en gruppe kanadiske forskere de språklige evnene hos 48 barn i alderen fire til seks år.

Barna ble delt opp i to grupper, og begge gjennomgikk et fire uker langt treningsprogram, med en rekke leksjoner presentert av fargerike tegnefilmfigurer som de fikk oppleve mens de så på en stor skjerm.

Den ene gruppen hadde leksjoner med oppgaver som trente visuelle evner, som å skille former og farger og forstå dimensjoner og perspektiv.

I den andre gruppen var treningen basert på musikk. Barna skulle blant annet treffe bestemte toner, frambringe eller skille mellom ulike rytmer eller synge.

Hjernen

Brocas område er et av de hjernesentrene som er forbundet med både språk og musikk.

© Database Center for Life Science(DBCLS)

Musikk forbedrer språket

Resultatene av forsøket var helt klare. Det visuelle treningsprogrammet forbedret ikke barnas språklige evner, men forskerne oppdaget at 90 prosent av barna i musikkgruppen klarte seg markant bedre i testen etter trening enn før.

Musikk og språk er koblet

Forklaringen på musikkens gunstige effekt på språket ligger kanskje i hjernestammen.

Denne delen av hjernen blir aktivert under musikktrening og spiller en stor rolle i oppsamling av inntrykk fra sansene våre, blant annet hørselen.

Ved å trene opp forbindelsene i hjernestammen blir du kanskje flinkere til å skille mellom lyder og håndtere ord.

Men forbindelsen mellom musikk og språk stikker antagelig enda dypere.

Mange forskere mener at musikk oppsto før språket, og at våre forfedres evne til å danse og synge ga opphav til menneskets første ord.