Hjernen

Du kan trene deg smartere.

© Anker Tiedemann & Shutterstock

Test hjernen: tallforståelse

Er du flink med tall? Hvis ikke, er det fortsatt håp. Forskning viser at du kan trene deg til en skarpere hjerne – treningen får hjernecellene dine til å bygge seg om slik at de kan kommunisere bedre med hverandre. Og forskerne avslører at elektriske støt kan gjøre treningen enda mer effektiv.

Dine matematiske evner ble avgjort allerede da du var liten.

Amerikanske forskere skannet hjernene hos en gruppe åtteåringer og kunne forutsi hvor gode de ble i matematikk seks år senere. De barna som hadde store tallsentre i hjernen, ble flinkere i matematikk.

Ta en rask test og se hvor god hjernen din er til å forstå tall.

Du kan trene hjernens tallsentre

Forskning viser imidlertid at du kan slippe unna skjebnen. I en kinesisk studieavslørte forskerne at du kan forbedre forbindelsene i tallsenteret ved å trene hjernen.

Kineserne trente med kulerammer, men andre regneoppgaver ser ut til å ha samme effekt.

Treningen gir flere og sterkere synapser – forbindelsene mellom hjernecellene – og det betyr markant bedre matematiske evner. Forsøkspersonene som trente, klarte seg 20 prosent bedre i tester enn andre.

Elektriske støt gjør deg bedre i matematikk

Forskerne har utviklet en teknikk som kan gjøre hjernetreningen enda mer effektiv.

Forsøkspersoner ble satt til å gjøre regnestykker i fem dager, og halvparten av personene fikk elektriske impulser inn i hjernen mens de øvde.

Impulsene forbedret læringen markant, og effekten fortsatte selv et halvt år senere.