Test din hjerne: Logisk intelligens

Din logiske intelligens er en enkel algoritme. Forskerne er tett på å avsløre den hemmelige koden bak logikken, og de er allerede nå klare til å gjøre hjernen din skarpere enn noen gang.

© Anker Tiedemann & Shutterstock

N = 2i – 1. Så enkelt kan din logiske intelligens beskrives. Formelen bygger på noe som kalles forbindelsesteorien (theory of connectivity), utviklet av hjerneforskeren Joe Tsien fra Augusta University i USA.

Sammen med kollegene sine har Tsien nå håndfaste funn som tyder på at teorien er korrekt.

Du kan teste din egen logiske intelligens her:

Hjernen har et indre hierarki

Ifølge teorien er hjernens omkring 86 milliarder nerveceller organisert i grupper.

En gruppe tar seg av en helt bestemt oppgave, for eksempel å gjenkjenne et synsinntrykk eller å sammenligne to ulike inntrykk, og kan kommunisere med en rekke andre grupper.

Tsiens formel forutsier at gruppene er bygd opp i et hierarki.

Enkel formel beskriver logikk

Hvis du mottar to inntrykk (i-en ved totallet i formelen), vil to grupper ta seg av hvert sitt inntrykk, mens en tredje vil forbinde de to første gruppene.

I alt tre grupper blir dermed involvert (N-en i formelen).

Jo bedre gruppene er forbundet, jo skarpere blir hjernen din. Og du kan raskt forbedreforbindelsene hvis du for eksempel kaster deg over Illustrert Vitenskaps IQ-test lengre nede i artikkelen.

Forsøk bekrefter algoritme

I et nytt forsøk kunne Tsien dokumentere hierarkiet av grupper i hjernen på mus som ble utsat for fire inntrykk.

Et lignende, men mer omfattende, hierarkisk system har trolig gitt mennesket logisk sans nok til å utvikle alt fra steinredskaper til relativitetsteorien.