Shutterstock
Mann som er flink til å gjenkjenne ansikter

Test deg selv: Er du flink til å gjenkjenne ansikter?

Omkring to prosent av oss er 'supergjenkjennere'. Det vil si at man har nesten overmenneskelige evner til å gjenkjenne ansikter. Kanskje er du en av dem?

«Super-gjenkjennere» er ekstremt flinke til å gjenkjenne ansikter

Opplever du jevnlig å gjenkjenne mennesker du bare så et glimt av for flere år siden?

Da er du kanskje blant de bare to prosentene av klodens befolkning som er så flinke til å gjenkjenne ansikter at de kan kalle seg for 'supergjenkjennere'.

Test deg selv HER

Testen er utarbeidet av forskere fra University of New South Wales, og etter tre års bruk anses den nå som et av de beste verktøyene til å avgjøre om du er flink til å gjenkjenne ansikter eller ikke.

Det er inntil videre 31 000 personer som har tatt testen, og den høyeste scoren er i skrivende stund 97 prosent. Det er altså ikke noen som har scoret 100 prosent – enda.

Ifølge forskerne bak testen har de fleste menneskene en score på mellom 50 og 60 prosent.

Mystisk hybridcelle husker kjente ansikter

I 2017 fant forskere ved Rockefeller University i USA en hittil ukjent type celler i hjernen. I mange år hadde nevrobiologer fantasert om en spesiell hjernecelle som innkoder minner, for eksempel om personer vi kjenner.

Teorien fikk navnet 'bestemorcellen' fordi det måtte være en celle som kun hadde som oppgave å huske bestemors ansikt.

I en del av hjernen kalt den temporale polen – det forreste punktet i temporallappen, som blant annet spiller en rolle for hukommelsen og bearbeidelsen av lukter, lyder og synsinntrykk – fant forskerne en hybridcelle som overlapper mellom hukommelsen og sansene.

Forskerne studerte hjerneaktiviteten i den temporale polen hos to makakaper, mens de ble presentert for både kjente og ukjente ape-ansikter på en dataskjerm.

Og hybridcellene var tre ganger så aktive når apene gjenkjente ansiktet på en nær bekjent eller et familiemedlem. Forskerne som står bak forsøket, kaller de nyoppdagede hybridcellene for «det nærmeste 'bestemorcelle' vitenskapen har funnet.»

De understreker imidlertid at det er snakk om et 'bestemorsenter i hjernen' der utallige hybridceller arbeider sammen om å huske kjente ansikter. Det er altså ikke en enkelt celle som står alene med det store ansvaret å gjenkjenne bestemor.

Ansiktsgjenkjenning er en annen hukommelse

En av de første studiene av supergjenkjennere ble foretatt ved Harvard University i 2009, da forskere kunne bevise at fenomenet faktisk eksisterer.

Forsøkspersonene opplevde det som et problem at de veldig ofte kunne gjenkjenne mennesker som ikke ante hvem de snakket med.

Samtidig kunne forskere konkludere med at personer som var flinke i huskespill – for eksempel «Kims lek» – ikke var supergjenkjennere. Det er altså snakk om to ulike typer av hukommelse.