Shutterstock
Styrk din intelligens

Styrk alle tre sider av intelligensen din

Forskere deler intelligens i tre komponenter: krystallinsk intelligens, flytende intelligens og arbeidsminne. Hvis du vil styrke din samlede intelligens, må du trene de tre komponentene hver for seg. Prøv det her.

Intelligens er et samspill mellom erfaring du har samlet, og evne til kreativ oppgaveløsning. I tillegg kommer arbeidsminnet, som er selve motoren når du tenker, og som får de to andre sidene av intelligensen til å jobbe mer effektivt.

Prøv å styrke intelligensen din med disse oppgavene som er innrettet mot en av de tre sidene av intelligensen.

Oppgaveløsningene står nederst i artikkelen.

Krystallinsk intelligens

Krystallinsk intelligens
© Shutterstock

Ta i bruk hele kunnskapen din

Når du bruker eksisterende kunnskap og tidligere erfaringer til å løse en oppgave, tar du i bruk den krystallinske intelligensen din.

Opp til rundt 60-årsalderen blir den krystallinske intelligensen stadig bedre fordi vi samler opp mer kunnskap og nye erfaringer. Det kan vi bruke slik at vi ikke må finne opp hjulet hver gang vi står overfor en oppgave.

Når vi blir eldre, svekkes hukommelsen, og den krystallinske intelligensen blir dermed gradvis lavere.

  • OPPGAVE: Si fargen, ikke ordet.
  • Hjernen tar uavbrutt imot massevis av informasjon, og intelligent tenkning krever at du sorterer vekk det uvesentlige. Du kan øve deg på å bevare konsentrasjonsevnen ved å si fargen på disse ordene. Det er vanskelig fordi det ikke er overensstemmelse mellom navnet på fargen og fargen på navnet.
Farveord NO
  • OPPGAVE: Finn feil ord.
  • For å bevare overblikket er det viktig å kunne kategorisere begreper raskt slik at man for eksempel straks vet at både en schæfer og en pekingeser er hunder. Den evnen kan du øve med oppgaver som denne: Se på de seks ordene i hver rekke, og finn ordet som ikke hører hjemme.
Ord NO

Flytende intelligens

Flydende intelligens
© Shutterstock

Tenk kreativt og finn nye løsninger

Evnen til å tenke logisk og finne løsninger på nye problemer uten å ta i bruk tidligere erfaringer kalles flytende intelligens. Den gjør oss i stand til å se sammenhenger og tenke i nye baner, slik at det oppstår nye tanker.

Den flytende intelligensen når toppen allerede rundt tjueårsalderen, før den gradvis faller. Forskere mener den er knyttet til hjernens oppbygning og derfor ikke kan endres, men man kan øve opp sine kreative sider.

  • OPPGAVE: Finn logikken bak symbolene.
  • Evnen til intuitivt å finne mønstre og sammenhenger gjør det mulig å finne løsninger som er nesten umulige å tenke seg fram til. Øv deg på å løse logiske bildegåter som denne. Hvilket symbol skal stå på spørsmålstegnets plass?
Symboler
  • OPPGAVE: Hvorfor slapp drosjesjåføren bot?
  • Ved å øve deg på å løse gåter blir du flinkere til å tenke logisk og finne en raskere vei til løsningen på oppgaven. I denne gåten kan du spekulere over alle opplysningene, men den kan løses raskere hvis du tenker over det du ikke får vite.

En drosjesjåfør kom mot kjøreretningen i en enveiskjørt gate ved høylys dag. To politifolk så det, men de reagerte ikke. Hvorfor ikke?

Indkoersel forbudt politi
© Shutterstock

Arbeidsminne

Arbejdshukommelse
© Shutterstock

Hold alle ballene i luften

Arbeidsminnet er evnen til for eksempel å huske et mellomresultat når man regner i hodet, eller å huske et telefonnummer mens man taster det inn på telefonen.

Med et godt arbeidsminne kan du utnytte både den krystallinske og den flytende intelligensen bedre, så du blir mer intelligent.

Forsøk har vist at omkring tjue minutters hukommelsestrening hver dag i tjue dager kan heve intelligensen med tre–fire poeng.

  • OPPGAVE: Husk kortene du har sett.
  • Den såkalte n-back-testen er en effektiv metode for å øve opp arbeidsminnet. Du kan finne øvelser på nettet eller bare sitte med en kortstokk. Snu det øverste kortet i bunken, se på det, og legg det med baksiden opp. Fortsett på samme måte og si ifra hver gang du ser et kort med samme farge som det foregående. Når du mestrer øvelsen, hever du vanskelighetsgraden ved å være på utkikk etter kort med samme farge som det du snudde to, tre, fire eller fem ganger tidligere.
Spel kaarten
© Shutterstock

Oppgaveløsninger

Krystallinsk intelligens
Feil ord: gudbarn, protestere, analog, singlet, demning.

Flytende intelligens
Figur A. Alle tre figurer må inngå i alle rader og kolonner. Figurenes rotasjon spiller ingen rolle.

Drosjesjåføren var til fots og brøt derfor ikke veitrafikkloven.