Storebror ER mer intelligent enn lillesøster

Som storebror har man ikke bare det fysiske overtaket på søsknene, man er også mer intelligent. Forskning viser nemlig at storesøsken er mer intelligente enn sine yngre brødre og søstre.

Kloge store børn

Den perfeksjonistiske førstefødte, den oversette mellomste og den oppmerksomhetskrevende sistemann. Alt sammen myter, som i sannhet ikke har stort med virkeligheten å gjøre.

Men en søskenmyte har vist seg å være sann: At storesøsken er mer intelligente enn sine lillesøstre og -brødre.

Jo eldre, desto mer intelligent

En stor undersøkelse av 20 000 mennesker konkluderer nemlig med at det skjer et tap av intelligens jo lenger ned i søskenflokken man kommer. Altså er de førstefødte mest intelligente.

En tidligere britisk undersøkelse av 90 000 personer har vist at førstefødte også har større tendens til å være nærsynte. Det skyldes blant annet at de i gjennomsnitt har lengre utdannelse enn sine yngre søsken. Når man sitter for lenge med nesa i boka, kan det påvirke synet.

Storebror er 1,5 poeng mer intelligent

Den lengre utdannelsen er imidlertid ikke en direkte konsekvens av en høyere intelligens. Den nye undersøkelsen forklarer nemlig at forskjellen i intelligens mellom eldre og yngre søsken, er svært liten – den førstfødte har en IQ som er 1,5 poeng høyere enn den neste i rekken, som igjen har 1,5 poeng høyere IQ enn den tredje.

Gode forhold er viktig

Intelligensen har heller ikke den store betydningen for hvilken vei livet og utdannelsen vår tar. En bedre indikator på hvordan vi kommer til å klare oss, er å finne i forholdet til søsknene våre.

Undersøkelsen viser nemlig også at jo bedre forhold vi har til søsknene våre, desto bedre klarer vi oss.