Shutterstock

Stiger intelligensen med alderen?

For et par år siden tok jeg en IQ-test og scoret 139. I dag er jeg 18 år. Kan jeg gå ut fra at IQ-en fortsatt er 139, eller vil den ha steget?

Intelligens er delt i to typer, som kalles flytende og krystallinsk. Flytende intelligens, som brukes i klassiske IQ-tester, involverer kapasiteten til å lære, løse problemer og tenke logisk. Krystallinsk intelligens innebærer akkumulering av kunnskap og en bedre forståelse av ting via erfaring.

Mens flytende intelligens når toppen når vi er omkring 30–40 år, stiger krystallinsk intelligens med alderen og når toppen i 60-årene.

Endringene i IQ er veldig individuelle – særlig i de unge årene.

Hjernen endrer seg tidlig i livet

I en engelsk studie ble 33 tenåringer IQ-testet både muntlig og nonverbalt ved hjelp av en rekke oppgaver.

Fire år senere ble IQ-en igjen testet, og da hadde den muntlige IQ-en endret seg hos 39 prosent av tenåringene, mens 21 prosent scoret annerledes i den nonverbale IQ-en. Hos noen varierte IQ-scoren med mer enn 20 poeng, og i enkelte tilfeller scoret testpersonene faktisk lavere enn i de første testene.

Hjerneskanninger avslørte at variasjonene var forbundet med strukturelle endringer i hjernen. For eksempel var en stigning i muntlig IQ forbundet med endringer i den venstre motoriske hjernebarken, som aktiveres når vi snakker.

Studiens hovedkonklusjon var at IQ varierer hos tenåringer fordi hjernene fortsatt er under utvikling.