Ny forskning: Enebarn har en helt spesiell hjerne

Vår plass i familien har større betydning enn vi trodde. For første gang har forskere påvist at hjernen ser annerledes ut for de som ikke har søsken.

© Shutterstock

Har du vokst opp med foreldrenes fulle oppmerksomhet? Da har du kanskje en helt spesiell hjerne.

Det er konklusjonen i en ny studiefra Kina, der forskere har sammenlignet hjerneskanninger av unge med og uten søsken.

Og den viser at fraværet av søsken ikke bare påvirker personligheten vår, men også hjernens utvikling.

Hjernen ser annerledes ut

Forskerne undersøkte i alt 303 kinesiske universitetsstudenter med både kognitive tester og MR-skanninger. Halvparten av deltagerne var enebarn, og den andre halvparten hadde søsken.

Undersøkelsene viste en forskjell i mengden av såkalt grå substans – der hjernecellenes kjerner finnes – hos de to gruppene.

For eksempel hadde enebarna mer grå substans i det området av hjernen som knytter seg til språkforståelse og kreativ tenkning.

Derimot hadde de mindre i områder som regulerer følelser og sosiale evner.

Enebarn er mer kreative

I de kognitive testene scoret enebarna også høyere på «fleksibel tenkning», som blant andet avspeiler kreativitet. Mens de scoret færre poeng i «vennlighet».

Forskerne vet fortsatt ikke hvorfor det er slik. Men de mener det kan være et uttrykk for at foreldre til enebarn har hatt mer tid til å utfordre barna kreativt, og at barna samtidig har lekt mer alene.

Og selv om konklusjonen krever oppfølgende studier, tegner den likevel et bilde av at det er en større sammenheng mellom vår rolle i familien og hjernens utvikling enn vi har trodd.