Kjønnenes intelligens er forskjellig

Et eksperiment har vist at hjernen er bygd forskjellig hos intelligente menn og kvinner

Gender intelligence

Menn og kvinner er like intelligente, men på hver sin måte. Det viser blant annet et eksperiment utført av den amerikanske nevrologen Richard Haier og kollegene ved University of California, Irvine. Ved hjelp av skannemetoden MRI undersøkte forskerne hjernens oppbygning hos 48 menn og kvinner med kjent intelligensnivå.

Forskerne søkte etter en sammenheng mellom tykkelsen på bestemte områder i hjernens grå og hvite substans og den generelle intelligensen – og fant den.

Menn : De svært intelligente mennene som deltok i forsøket, hadde spesielt velutviklet grå substans bakerst i hjernens isselapp. Det er her sanseinntrykkene bearbeides.

Kvinner: De svært intelligente kvinnene i forsøket hadde velutviklet grå og hvit substans i pannelappen fremst i hjernen. Derfra kontrolleres de språklige evnene.

Kjønnene har hver sine fortrinn

Atskillige vitenskapelige forsøk har dokumentert at kvinner og menn bruker hjernen på forskjellig måte, og at det gir dem spesielle kjønnsavhengige ferdigheter.

Les også vår artikkel ‘Hvor mange kjønn finnes det?

Menn

Matematikk: Menn er stort sett litt flinkere enn kvinner til å løse matematiske problemer, og de er raskere til å løse oppgaver innenfor de fire regneartene.

Romlig sans: Menn har i gjennomsnitt en vesentlig bedre evne enn kvinner til å ”snu en gjenstand inne i hodet”, for eksempel for å se om en kloss passer inn i et hull. De er også flinkere til å følge bevegelsene til en gjenstand gjennom luften.

Synssans: Menn kan oppfatte flere detaljer og bevegelser med synssansen enn kvinner er i stand til.

Kvinner

Språk: Kvinner er i gjennomsnitt vesentlig flinkere enn menn til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, samt til å forstå ordenes betydning og sammenheng. Kvinner bruker også kortere tid enn menn på å gjenvinne taleevnen etter blodpropp i hjernen.

Hukommelse: Kvinner har stort sett bedre hukommelse enn menn, og har lettere for å huske det de selv har gjort og opplevd, samt å huske en tekst de nettopp har lest.

Hørsel og luktesans : Kvinner er tilsynelatende flinkere til å utnytte både hørselen og luktesansen enn menn er.