Shutterstock / Dmitri Ma
8 tegn på at du er smartere enn de fleste

8 tegn på at du er smartere enn de fleste

Hvis du er litt liten, høyrehendt og hundeeier med litt for mange kilo på sidebeina og en hang til sigaretter, så er det dårlige nyheter fra vitenskapens verden.

Vitenskapen elsker IQ, målinger av IQ og sammenhenger mellom alt mulig og IQ – og derfor er det forsket utrolig mye på intelligens.

Her er åtte vitenskapelig dokumenterte fysiske kjennetegn, vaner, egenskaper og tilbøyeligheter som alle kan kobles til en høy intelligens.

MEN vær oppmerksom på at dette ikke handler om årsaksforhold. Du kan altså ikke bli mer intelligent av å kjøpe en katt, gå ned noen kilo, ta livet av storesøsteren din eller slutte å bruke høyre hånd.

Vi sier det bare!

1. Du røyker ikke

En israelsk studie fra 2010, med deltagelse fra mer enn 20.000 unge menn (18-21 år), slår fast at det er en direkte sammenheng mellom røyking og intelligens.

Den omfattende studien konkluderer med at den gjennomsnittlige røykeren – definert ved å røyke minst én sigarett om dagen – scorer syv poeng lavere i IQ-tester enn ikke-røykere.

Blant røykerne var gjennomsnittet i IQ på 94, mens ikke-røykerne i gjennomsnitt hadde en IQ på 101.

2. Du elsker katter

Du elsker katter
© Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Hvis du foretrekker katter framfor hunder som kjæledyr, er du sannsynligvis innehaver av en høyere IQ.

Det viser en studie fra amerikanske Carroll University. I 2014 ble 600 studenter IQ-testet og deretter kategorisert etter om de foretrakk hunder eller katter.

Til LiveScience forklarer forsøksleder Denise Guastello sammenhengen kan være en direkte avspeiling av personlighetstyper.

– Hundeeiere er typisk mer utadvendte og sosiale, men hvis du er introvert og kanskje sensitiv, foretrekker du kanskje å bli hjemme med en bok – og en katt krever ikke at du skal ut og lufte den.

3. Du er høy

Det er fastslått statistisk at høyere personer generelt har mer høyere utdanning samt mer prestisjetunge og bedre betalte jobber.

En 2006-studie fra amerikanske Princeton University basert på omfattende data fra England og USA har også dokumentert sammenhengen mellom høyde og IQ.

«Så tidlig som i treårsalderen, før utdannelsessystemet har hatt noen effekt, og gjennom hele barndommen, scorer høye barn markant bedre i kognitive tester», heter det i konklusjonen.

Det er dessuten en tydelig korrelasjon mellom barn som er høye i en tidlig alder og høyden senere i livet, slår forskerne fast.

4. Du er det eldste barnet

Du er det eldste barnet
© Shutterstock / Brian A Smith

Det eldste barnet i en søskenflokk vil oftest være det mest intelligente.

Det er resultatet av en stor analyse av data fra USA, England og Tyskland foretatt av universitetene i Leipzig og Mainz.

Gjennom massiv dataanalyse kom forskerne i 2015 frem til at det er et direkte og målbart fall i IQ fra den førstefødte i en søskenflokk til de som følger etter.

Derimot vil ikke plasseringen i søskenflokken påvirket barnets personlighet – noe mange går rundt og tror.

5. Du er venstrehendt

Dette gjelder kun for menn, men til gjengjeld er det en betydelig effekt.

Evnen til å «tenke ut av boksen» – altså kreativ tenkning – er sterkt overrepresentert hos venstrehendte menn. Det er ikke et bevis på høy IQ, men likevel en kraftig indikasjon.

Det viser forskningsresultater fra University of British Columbia i Canada.

I data som går helt tilbake til 1995, fant forskerne at evne til kreativ og abstrakt tenkning var bedre hos venstrehendte menn. Og økningen ble bare mer tydelig hos de som var veldig venstrehendte.

Derimot fant de ikke noen slik sammenheng hos kvinner, og det var heller ikke noen effekt på evnen til problemløsning eller logisk tenkning, verken hos menn eller kvinner.

6. Du har fått musikkundervisning

Du har fått musikkundervisning
© Photo by Rachel Jenks on Unsplash

I 2010 gjennomførte forskere ved Rotman Research Institute i Toronto, Canada en studie av sammenhengen mellom musikkundervisning hos små barn og den språklige intelligensen til barna.

Studien sammenlignet to grupper av barn mellom fire og seks år. Den ene gruppen gjennomgikk et musikalsk treningsprogram, mens den andre fikk et program som var fokusert på billedkunst.

Og resultatene var overveldende.

90 prosent av de barna som mottok musikkundervisningen, viste etter bare 20 dager en markant stigning i språklig intelligens sammenlignet med «kunst-gruppen»

7. Du er slank

Ved universitetet i franske Toulouse fant forskere i 2006 frem til at det er en sammenheng BMI hos middelaldrende personer og evnene de har innen hukommelse og språklig intelligens.

I den franske studien ble 2223 menn og kvinner i alderen 32–62 år testet på evnen til å huske, gjenkjenne og gjengi ord de hadde sett.

Hos de testpersonene som hadde en høy BMI, var resultatet i gjennomsnitt 27 prosent dårligere enn hos de som hadde en lav BMI – og det var verre, jo høyere BMI-en var.

Forskerne testet personene både i 1996 og i 2001, og de påpeker at det ikke er sammenheng mellom endring i vekt og endring i intelligens i denne perioden.

8. Du har prøvd euforiserende stoffer

Du har prøvd euforiserende stoffer
© Photo by Chase Fade on Unsplash

Barn med en høy IQ vil, når de blir større, eksperimentere med euforiserende stoffer, ifølge kontroversiell forskning fra Cardiff University.

Studien fra 2012 omfatter 6713 personer som fikk målt sin IQ i en alder av 11 år og igjen som 42-åringer. Deretter ble resultatene sammenlignet med erfaringene med euforiserende stoffer.

Og sammenhengen var helt klar. Det ble konstatert en gjennomsnittlig IQ-fordel på 15 poeng hos de som hadde prøvd ett eller flere av disse stoffene.

Stoffene omfattet cannabis, kokain, amfetamin, amylnitrat og hallusinogene sopper.

Resultatene var særlig tydelige hos kvinner, og forskerne konstaterer at det tyder på en direkte sammenheng mellom høy IQ og risikovillig atferd.