Hvorfor er noen smartere enn andre?

Genene spiller en avgjørende rolle for hvor intelligente vi blir. Men heldigvis er det flere ting du kan gjøre selv for å trene hjernecellene og krabbe opp intelligensstigen.

KlogefolkTOP

Intelligens er først og fremst en medfødt egenskap bestemt av genene våre, som gir hjernen forutsetninger for å tilegne seg ny kunnskap og bli smartere. Dessuten kan intelligensen forbedres ved å lese, lytte og løse problemer.

Studier viser at genenes andel av intelligensen er 50–75 prosent, men sammenhengen er veldig komplisert.

Oppveksten spiller inn

Et barn som er født med høy intelligens, men ikke blir stimulert under oppveksten, vil ikke utvikle intelligensen og dermed ikke bli spesielt lur.

Omvendt kan barn med dårligere gener stimuleres og støttes i læringen slik at intelligensen styrkes. Dermed kan dette barnet bli smartere enn et barn med gode gener.

TEST din egen IQ her:

Illustrert Vitenskap står trolig bak nettets mest nøyaktige og vitenskapelig validerte IQ-test - utviklet på bakgrunn av den universelt anerkjente WAIS-III testen (Wechsler Adult Intelligence Scale III).

Dette er det nærmeste du kan komme en nøyaktig måling av IQ-en din.

>> IQ-TEST: Test IQ-en i Illustrert Vitenskaps store IQ-test

IQ-TEST EMBED