Hormoner gjør kvinner bedre til å multitaske

Kvinner er flinkere til å bruke den samme delen av hjernen til flere ting på en gang, viser en ny studie. Men evnen forsvinner etter overgangsalderen.

Det ser ut til å være kjønnshormonet østrogen som gjør kvinner bedre til å ha mange baller i lufta på en gang.
© Shutterstock

Det stemmer faktisk. Kvinner er virkelig bedre enn menn til å til ha oversikt over flere oppgaver på en gang.

Det viser en ny studie fra Sveits, og forskerne har også en teori om hvorfor.

Hemmeligheten er det kvinnelige kjønnshormonet, østrogen, som sannsynligvis gjør det enklere for kvinner å bruke den samme delen av hjernen til flere ting på en gang.

Østrogen er nøkkelen

Evnen til å holde mange baller i lufta gjør seg nemlig bare gjeldende for kvinner som fortsatt ikke har kommet i overgangsalderen, slik at de fortsatt har et høyt nivå av østrogen i kroppen.

Det forklarer Tim Killeen, som er en av forskerne bak studien.

– Kvinner ser ut til å bli mindre forstyrret av flere ting på en gang. Men den evnen ser ut til å forsvinne etter at de har fylt 60, sier han til The Telegraph.

Kan gå og snakke samtidig

Studiens konklusjon bygger blant annet på en test der menn og kvinner i alle aldre ble bedt om å gå på et rullebånd og samtidig utføre verbale oppgaver.

Dermed utfordret forskerne deltakernes venstre hjernehalvdel til å gjøre to ting på en gang.

Kvinner under 60 år var den gruppen som lyktes best med å holde på sin faste gange mens de snakket, uten tegn til forstyrrelser.