Hjernetreneren: Tren din logiske intelligens

Holder du hjernen i form? Mental styrketrening får hjernecellene til å danne nye forbindelser, mens hjernebarken vokser. Tren dine intellektuelle muskler med Illustrert Vitenskaps hjernetrening.

© Shutterstock

1. Fokus:

Elsker du å finne enkle løsninger på kompliserte problemer? Da er du kanskje logisk intelligent.

Logisk intelligente mennesker kan for eksempel se mønstre og oppdage de underliggende prinsippene i innviklede situasjoner.

Evnen henger sammen med matematisk intelligens.

Hvis du tenker veldig logisk, vil du også ofte:

  • Gi konkrete svar når folk spør deg om noe.
  • Være flink med tall.
  • Tenke rasjonelt.
  • Ha en vitenskapelig tilnærming til ting.
  • Ofte se ting svart/hvitt.
  • Lete etter mønstre.
  • Lage lister.
  • Være kompromissløs.

2. Trening

Oppgave 1: Hvilken form har det neste symbolet i rekken?

© Anker Tiedemann

Oppgave 2: Da sønnen var 8 år gammel, var faren 31 år. Nå er faren dobbelt så gammel som sønnen. Hvor gammel er sønnen i dag?

© Anker Tiedemann

Oppgave 3: Det var fire kortspillere – en mor, hennes storebror og de to barna hennes, en jente og en gutt. To av spillerne var tvillinger. Jenta tapte. Vinneren var av motsatt kjønn av taperens tvilling. Hvem vant spillet?

Oppgave 4: I dag er det fredag den 13. Hvilken dag er dagen etter dagen før dagen før i morgen?

3. Her trener du

© Shutterstock

Logiske oppgaver setter den delen av hjernen som ligger bak pannen i arbeid. De avanserte kognitive funksjonene som skiller oss fra dyrene blir styrt fra den delen av pannelappen som kalles den prefrontale cortex.

Her arbeider hjernecellene på høytrykk når vi for eksempel tenker abstrakt, logisk og matematisk.

Forskere mener at denne delen av hjernen fortsetter å utvikle seg fram til midten av 20-årene – kanskje helt til vi blir 30, men de er fortsatt i tvil om når hjernen er helt voksen.

En gruppe amerikanske forskere foreslo nylig at milliarder av neuroner på tvers av hjernen arbeider sammen for å trekke logiske konklusjoner ut fra all den kunnskapen hjernen hele tiden samler opp.

De har faktisk funnet en formel som beskriver hvordan grupper av hjerneceller organiserer seg når hjernen skaper sammenhenger.

Løsninger

Løsning 1: Dobbelt F. Hvert symbol er en bokstav der formen er fordoblet ved en speilvending.

Løsning 2: 23 år. Forskjellen i alder vil alltid være 23 år. Så når sønnen er 23, vil faren være dobbelt så gammel, 46 år.

Løsning 3: Moren var vinneren. Taperens tvilling var gutten, som hadde motsatt kjønn av moren.

Løsning 4: I dag, fredag den 13. Prøv å lese utsagnet bakfra.