Fire myter om intelligens

Kan vi bli mer intelligente enn vi allerede er? Les svaret her.

Brain and books

Myte 1: IQ er et dårlig mål for intelligens fordi kvotienten avhenger av kjønn, alder og interesser.

Fakta: Alt tyder på at en IQ-test faktisk reflekterer en persons intelligens, og at hver og en får samme resultat i forskjellige tester.

Myte 2: Vi kan godt bli klokere, men vi kanikke bli mer intelligente enn det vi alt er.

Fakta: Ved å styrke hukommelsen på forskjellige måter kan vi forbedre intelligensen og dermed få en høyere kvotient i en IQ-test.

Myte 3: Man blir intelligent hvis man fordyper seg grundig i et tema.

Fakta: Faglig innsikt er viktig, men det er nødvendig å kjenne andre fagområder og forstå sammenhengene, slik at man trekke selvstendige konklusjoner og lære enda mer.

Myte 4: Vi bruker bare ti prosent av hjernen.

Fakta: Vi bruker bare en liten del av hjernen til oppgaveløsing, men forskjellige oppgaver legger beslag på ulike hjerneregioner, slik at hele hjernen blir satt i arbeid.

Test din egen IQ med vår store, IQ-test.