Shutterstock

Er tvillinger like smarte?

Eneggede tvillinger ser helt like ut, men er intelligensen også identisk?

Eneggede tvillinger er en gullgruve for vitenskapen. De kan nemlig avsløre om det er den genetiske arven eller omgivelsene vi vokser opp i som former oss mest.

Skanninger viser at hjernestrukturer som har innflytelse på intelligensen vår, er 95–100 prosent identiske i eneggede tvillinger. De er med andre ord like smarte.

Med bakgrunn i skanningene samt en rekke intelligenstester konkluderte forskerne med at genetikk har en tydelig innflytelse på intelligensen, mens miljøet spiller en marginal rolle.

Men den oppfatningen utfordres nå av en studie fra 2022.

Amerikansk tvilling var dummere

Her testet forskerne forskjeller og likheter mellom to tvillingjenter som ble født i 1974 og atskilt som toåringer.

Mens den ene tvillingen hadde vokst opp med sin biologiske familie i Sør-Korea, var den andre adoptert av en amerikansk familie.

Stort sett var de voksne tvillingenes personlighet, mentale helse og sykehistorikk lik.

Men til forskernes store overraskelse viste IQ-testen at tvillingen som hadde vokst opp i USA, hadde en IQ-score som var 16 poeng lavere enn sin sørkoreanske søster.

Vanligvis ligger eneggede tvillinger under 7 IQ-poeng fra hverandre, så den lavere intelligensen må skyldes forskjellen i oppvekst og miljø.