Shutterstock
Mand vælger at være alene, fordi han formentlig er intelligent.

Einstøinger er mer intelligente

Har du det egentlig best alene? Da er det ikke deg det er noe galt med. Det viser en overraskende studie fra britiske forskere.

Kan du telle vennene dine på én hånd? Og har du det best når det går uker imellom kaféavtaler og telefonprat?

Det kan være et tegn på at du er mer intelligent enn de fleste.

Det viser en studie utført av forskere fra blant annet London School of Economics. Forskningen bygger på spørreskjemaer som er besvart av mer enn 15 000 personer i alderen fra 18 til 28 år.

Høy IQ betyr mindre sosialt behov

Konklusjonen på studien er at personer som bor i tett befolkede områder, generelt er mindre fornøyd med livet, og at lykken stiger jo oftere de interagerer sosialt med nære venner.

Men ifølge forskerne er det ett viktig unntak. For personer med høy IQ ser det nemlig ut til å være stikk motsatt.

De blir mindre negativt påvirket av høy befolkningstetthet, og samtidig har de ikke like stort behov for sosial kontakt.

Personer med høy IQ blir tvert imot mindre lykkelige hvis de sosialiserer ofte.

Intelligente forlater savannen

For å forstå hvorfor bør vi ifølge forskerne langt tilbake i historiebøkene, til en tid da forfedrene våre beveget seg rundt på den afrikanske savannen.

Her var befolkningstettheten lav og kontakt med allierte livsnødvendig.

Forskernes tese er at intelligente mennesker har lettere for å bryte den forhistoriske arven og tilpasse seg en moderne verden, der vi kjemper om kvadratmeterne og ikke har det samme livsnødvendige behovet for allierte.